Dan odprtih vrat LEKa v Mengšu

Včeraj je v Lekovi lokaciji v Mengšu potekal dan odprtih vrat. Zanimive predstavitve uspešnega poslovanja družbe, sta se poleg okoliških prebivalcev udeležila tudi župan Občine Mengeš Franc Jerič in župan Občine Domžale Toni Dragar. Po predstavitvi delovanja družbe, katero so nam predstavili: Katarina Klemenc, direktorica korporativnega komuniciranja v Leku, Egidij Capuder, direktor Proizvodnje Mengeš ter dr. Mateja Salobir, vodja tehničnega razvoja, je sledil voden ogled objektov, skladišča in razvojnega centra. Lek se nam je predstavil kot podjetje, ki je družini prijazno, gre v korak s časom, hkrati pa veliko vlaga v varovanje okolja.

Poslovanje Leka, člana skupine Sandoz, ki je vodilna generično farmacevtska družba na svetu, temelji na dolgoročni strategiji, ki vključuje družbeno odgovorno ravnanje na vseh področjih, k čemur sodi tudi aktivno vključevanje v lokalno skupnost. Z donacijam in sponzorstvom podpirajo različna društva in organizacije v Mengšu in okolici ter sodeluje pri različnih programih osnovnih ter srednjih šol v okolici.

Ko govorimo o družbeno odgovornem ravnanju, danes ne moremo mimo varovanja okolja. »Tudi pri varovanju okolja je v ospredju uresničevanje skupnih interesov z lokalno skupnostjo. Naš cilj je to sodelovanje razvijati in del tega je tudi današnji dan odprtih vrat,« je poudaril Egidij Capuder. Pri omejevanju vplivov na okolje dajejo poudarek zmanjševanju emisij v zrak in večanju energetske učinkovitosti. Redne meritve, ki jih nadzorujejo pristojne inšpekcijske službe, kažejo, da se vsi vplivi na okolje gibljejo pod predpisanimi mejnimi vrednostmi. Mengeška lokacija se po evropski direktivi uvršča med obrate manjšega tveganja za okolje.

Če se dotaknemo še aktualne teme zaposlovanja, moramo omeniti, da Lek v Mengšu zaposluje čez 600 ljudi ter da ima velik delež teh vsaj visokošolsko izobrazbo. »Z uspešnostjo na globalnem trgu prispevamo tudi k lokalnemu razvoju. Zaposlujemo več kot 600 sodelavcev in smo med pomembnejšimi gospodarskimi subjekti v tem delu Slovenije. Smo močno razvojno usmerjeni in omogočamo zaposlitev številnim strokovnjakom. Skoraj 41 odstotkov zaposlenih ima najmanj visokošolsko izobrazbo«, je povedal Egidij Capuder. Pri tem moramo omeniti še, da je povprečna starost zaposlenih 36 let, kar je pomemben podatek v času, ko je veliko visoko izobraženih mladih brezposelnih, ker podjetja nimajo potrebe po strokovnem kadru.

Zadnja pridobitev Sandozove biofarmacevtike v Mengšu so novi laboratoriji za celično in molekularno biologijo, odprti v letošnjem oktobru. V Leku so z lastnim razvojem na področju genske tehnologije začeli že v 80. letih prejšnjega stoletja, prvi proizvodni obrat za proizvodnjo bioloških zdravil v Sloveniji so odprli leta 2004, razvojni center je začel delovati leta 2007, obrat za proizvodnjo tehnološko zahtevnih biofarmacevtskih učinkovin pa leta 2010.

Avtor: Mihael Gubanc
Tagi