“Če bi bila nesmrtna, bi hotela odkriti smrt, da bi ponovno lahko zaužila življenje”

Je misel neznane avtorice, ki nakaže na to kako močan in pomemben je pojem smrti v posameznikovem življenju. Smrt in umiranje sta danes, za razliko od včasih, tabu. Če smrt sprejemamo kot del našega življenja, lahko živimo kakovostnejše in polnejše življenje. 

Sprejemanje smrti kot naravnega zaključka življenja je osnovno vodilo delovanja Slovenskega društva Hospic, v katerem že  od leta 1995 nudimo sočutno spremljanje umirajočih in njihovih svojcev v okolju, kjer se bolnik nahaja. S timskim pristopom skušamo celostno obravnavati bolnika in ga podpreti skupaj s svojci. Prizadevamo  si zadovoljiti fizične, čustvene, socialne in duhovne potrebe bolnika, tako da mu sledimo in spoštujemo njegovo dostojanstvo. Naš program spremljanja nudi podporo umirajočim, kronično bolnim in njihovim svojcem, ki potrebujejo psihosocialno in vso za bolnika in svojce pomembno podporo do izteka življenja.

Sočutno podpiramo tudi žalujoče. Žalovanje je naraven odziv na izgubo in pri vsakem človeku poteka drugače.  V procesu žalovanja žalujočim nudimo sočutno oporo v obliki individualnih pogovorov, obravnave v skupinah in vikend intenzivnih. Tekom podpore je za žalujoče zelo pomembno, da se čutijo slišani in sprejeti.

Kakor pravi nekdanja sodelavka društva Hospic Majda Brumec v glasilu Hospic: »…Ker smo ljudje, čutimo. Moramo si dovoliti občutiti trpljenje, žalost, bolečino, naše in trpljenje drugih – bolnikov in njihovih svojcev. Velikokrat smo v stiski , ker si ne dovolimo občutiti teh negativnih čustev, ker jih nikomur ne zaupamo,…«.

Slovensko društvo Hospic skozi procese detabuizacije prikaže smrt kot našega naravnega  sopotnika. »Pomembno je razčistiti naš odnos do življenja in smrti,« opominja Andreja Cilenšek, vodja prostovoljcev Slovenskega društva Hospic, v članku iz Dela l. 2019. Trenutno se lahko prijavite na Izkustveno izobraževanje za osebno rast: Življenje, močnejše od smrti. Za več informacij in prijavo pišite na: izobrazevanje@hospic.si.

Uresničevanje našega poslanstva zagotavlja široka paleta čudovitih, sočutnih, empatičnih in usposobljenih prostovoljcev, strokovnih delavcev in drugih sodelavcev.

Novost  v Slovenskem društvu Hospic je projekt IMRO, ki uvaja inovativne hospic metode za razbremenitev delovno aktivnih moških in žensk, ki skrbijo za bolne in umirajoče svojce. Skozi različne delavnice se svojci naučijo, kako poskrbeti za bolnika. Pomembno je, da svojci pri skrbi za bolnika ne pozabijo nase in poskrbijo tudi za svoje potrebe, saj se lahko le opolnomočeni in razbremenjeni spopadajo z izzivi, ki jih prinaša težje življenjsko obdobje.

Če vas je prispevek nagovoril  in bi potrebovali podporo, ali pa bi vi radi podprli druge, vas vabimo, da obiščete spletno stran https://www.hospic.si, nas kontaktirate na številko 01/24 44 493 ali pa nas obiščete na kakšnem izmed dogodkov.  Naša podpora je brezplačna.

Del našega življenja je tudi umiranje. Ko plujemo s svojo barko skozi morje življenja, se mu neumorno približujemo. Pomembno je, da tudi v tem delu življenja dobimo podporo, ki nam pomaga odložiti bremena in nam pomaga usmeriti krmilo v pot, kjer bomo sprejeti in podprti. Zato smo tu mi, da vam pomagamo usmeriti krmilo mimo čeri in najti miren pristan.

Lidija Pavlič, strokovna delavka na OO Ljubljana

****************************************

Vabilo na delavnico prisotnosti in čuječnosti po metodi čutnega spomina:

Tagi