Vandalizem v občini Domžale

V občini Domžale se soočajo z več primeri vandalizma, ki povzroča škodo na javni infrastrukturi. Na sistemu izposoje koles DBajk so bile namerno poškodovane zračnice, košare in zvonci, kar je povzročilo za več kot 1.500 EUR škode. Prav tako je bila uničena zasaditev na Pasjem igrišču Vir, na otroškem igrišču na Viru pa so se pojavili sovražni napisi. Tedensko prihaja tudi do poškodovanja javnih sanitarij do te mere, da niso več primerna za uporabo.

Na Občini Domžale si prizadevajo za kakovostno bivanje z različnimi projekti, kot so sistem DBajk, nova javna stranišča ter urejena igrišča in parki. Žalostno pa je, da se njihova prizadevanja končajo z vandalizmom. Naše mesto je skupni prostor, zato mora veljati ničelna toleranca do vandalizma. Takšna dejanja uničujejo skupno lastnino in zmanjšujejo zadovoljstvo ter strpnost v lokalnem okolju. Pomembno je ohranjati vrednote spoštovanja, strpnosti in tovarištva ter varovati skupne površine.

Javne površine so namenjene vsem občankam in občanom in ne smejo postati mesta nestrpnosti. Občina Domžale si prizadeva hitro sanirati poškodovane površine, vendar se zavedamo, da je za zajezitev vandalizma potrebno sodelovanje celotne skupnosti. Vse, ki opazijo vandalizem, pozivamo, da obvestijo pristojne službe in spodbujajo spoštovanje do javne in zasebne lastnine.

Preprečevanje vandalizma in sovražnega govora prispeva k večji družbeni povezanosti in boljši kakovosti življenja!

Ines Pušnik; Foto: Občina Domžale

Tagi