OPOZORILO: Na železniški postaji Domžale velja nov strožji režim dostopa do perona!

Od danes naprej na železniški postaji Domžale velja nov režim dostopa do perona in sicer iz smeri centra Domžal. Dostop na peron je dovoljen samo ob napovedi vlaka, kar je zapisano tudi na posebni opozorilni tabli, ki so jo bližnji drog javne razsvetljave po navodilih inšpekcijske službe namestili zaposleni Slovenskih železnic.

Marsikdo se bo vprašal, kako je pa je z dostopom iz zahodne smeri (Roške ulice). Lahko mu odgovorimo, da iz tiste smeri ni uradnega dostopa do perona ter tudi samega uradnega prehoda železniške proge. V Domžalah se nahajata dva uradna prehoda čez železniško progo in sicer na Ljubljanski cesti in Cankarjevi ulici (pri domžalski cerkvi). Vse ostalo, tudi pri železniški postaji v Domžalah, pa so neuradni prehodi, kar v prevodu pomeni, da prečkanje proge ni dovoljeno.

Ima pa ta zgodba v zvezi z ureditvijo prehoda pri železniški postaji v Domžalah zelo dolgo brado. Že od nekdaj so se pojavljale pobude za ureditev le-tega. V začetku 70-let so ob samoprispevku za gradnjo OŠ Venclja Perka, finančna sredstva zbirali tudi za izgradnjo podhoda, ki nikoli ni bil zgrajen. Ves čas se namreč nekaj zatika, še najmanj pa so za kakršno koli ureditev prečkanja tega območja, zainteresirani v Slovenskih železnicah, da o pristojnih državnih institucijah ne izgubljamo besed. Pred dobrima dvema letoma je Občina Domžale ponovno podala pobudo pristojnim institucijam za ureditev omenjene problematike. Načrti za izgradnjo podhoda obstajajo, volja Občine Domžale, ki bi finančno podprla projekt, prav tako. Zatika pa se na državni ravni in pri Slovenskih železnicah. Ni volje, še manj pa interesa. Ureditev prehoda, najcenejša varianta bi bil nivojski prehod, je vsekakor več kot potrebna investicija.

Glede na to, da imamo v Domžalah samo dva uradna prehoda, proga ločuje mesto na vzhodni in zahodni del. Ker pa je prebivalcem na zahodni strani proge, kar malo od nog, da bi uporabljali uradni prehod na Ljubljanski cesti, se poslužujejo ilegalnih prehodov vzdolž proge. Še največ prečkanja proge je ravno na železniški postaji. Ob tej priložnosti velja tudi omeniti, da progo tam prečka tudi veliko število otrok, ki obiskujejo tamkajšnjo osnovno šolo.

Upamo lahko samo, da ne bo »zvonilo po toči!« Takrat je namreč že prepozno!

Avtor: Miha Ulčar; Foto: Miha Ulčar
Komentarji uporabnikov