Odpadki v kanalizaciji povzročajo težave v delovanju sistema

Upravljavci kanalizacijskih sistemov opažamo, da se v kanalizaciji pogosto znajdejo stvari, ki tja ne spadajo ter povzročajo težave pri odvajanju in čiščenju odpadne vode. Odlaganje hrane in drugih odpadkov v kanalizacijske odtoke ima namreč številne negativne posledice za delovanje kanalizacijskega sistema in okolje.

Kaj se torej zgodi, če v odtoke in stranišče mečemo odpadke?

Ostanki hrane in drugi biološki odpadki 

Tovrstni odpadki v kanalizaciji privabljajo podgane, ki se zaradi obilice hrane zadržujejo v kanalizacijskem omrežju in s prenašanjem bolezni lahko ogrožajo tudi naše zdravje. Pravilno je, da jih odložimo v rjavi zabojnik ali na kompostnik.

Odpadno jedilno olje 

Če ga zlivamo v stranišče ali odtoke, se maščobe odlagajo na stene, nato pa se nanje vežejo druge nesnage in zmanjšujejo preseke cevi ter tako mašijo kanalizacijo. Pravilno je, da ga shranjujemo posebej (v plastenkah ali steklenicah) in odložimo med nevarne odpadke. Predate ga lahko v okviru organiziranih akcij zbiranja nevarnih odpadkov v premičnih zbiralnicah, ki potekajo dvakrat na leto, ali v Centru za ravnanje z odpadki Dob.

Pripomočki za osebno nego: vlažilni robčki, vatke, palčke za ušesa, vložki, tamponi

Če tovrstni odpadki pristanejo v stranišču, zamašijo črpalke kanalizacijskega sistema in tako povzročajo okvare na sistemu. Pravilno je, da jih odlagamo v črne zabojnike.

Eno izmed večjih težav v kanalizaciji predstavljajo vlažilni robčki in druge krpice, ki povzročajo zamašitev cevovodov in okvaro črpalk.

Nevarni odpadki: barve, laki, odpadna olja, zdravila

Če se te snovi pojavljajo v odpadni vodi, je oteženo čiščenje odpadne vode, hkrati pa tako nevarne snovi prehajajo v okolje. Pravilno je, da jih zbiramo posebej in oddamo v okviru organiziranega zbiranja nevarnih odpadkov v premičnih zbiralnicah ali pa jih odpeljemo v Center za ravnanje z odpadki Dob, kjer je njihova oddaja za uporabnike brezplačna.

V času epidemije COVID-19 povečana uporaba pripomočkov za enkratno uporabo

V času epidemije je še posebej pomembno, da s svojimi odpadki ravnamo odgovorno. V tem času se je povečala uporaba pripomočkov za enkratno uporabo, kot so robčki in krpe za razkuževanje, zaščitne rokavice in maske. Ti odpadki prav tako ne spadajo v straniščno školjko, ampak v zabojnik za mešane komunalne odpadke.

Hvala, ker skupaj z nami skrbite za čisto okolje.

 

 

Komentarji uporabnikov
Tagi