Nekateri obiskovalci grobov sveče in druge odpadke preprosto odvržejo za pokopališki zid, v grmičevje …

S strani našega bralca smo prejeli fotografije, ki prikazujejo posledice ravnanja nekaterih posameznikov, ki jim je skrb za okolje “španska vas”. Še več. Naravo onesnažujejo tam, kjer človek tega ne bi pričakoval. Na pokopališčih.

Nekateri posamezniki med obiskom grobov izberejo bližnjico. Namesto, da bi odpadne sveče, ovenelo cvetje in druge odpadke odnesli ter odložili v ustrezne zabojnike za odpadke, ki se nahajajo na vseh pokopališčih, jih raje odvržejo v naravo za pokopališki zid, v grmičevje .. Primer, na katerega nas je opozoril naš bralec, je s pokopališča na Homcu, se pa takšna ravnanja dogajajo tudi na drugih pokopališčih.

Poleg tega, da s takšnim ravnanjem posamezniki onesnažujejo okolje, obenem ne izkazujejo nobenega spoštovanja do pokojnih. Če je nekdo svečo na grobu pokojnega ali pokojnih prižgal z namenom spomina in spoštovanja, bi bilo prav, da na primeren in spodoben način pogorelo svečo odloži tam, kjer ji je mesto – v ustreznem zabojniku za odpadke.

Treba se je zavedati, da so sveče zaradi svoje kompleksne sestave zelo zahteven odpadek, zato je še posebej pomembno, da ne pristanejo v naravi in da se zbirajo ločeno. Z ločenim zbiranjem poskrbimo, da se sveče reciklirajo in tako manj obremenjujejo okolje.

V Javnem komunalnem podjetju Prodnik so nam povedali, da so odpadki na neprimernih mestih na pokopališčih so žal stalnica. Čeprav so na vseh pokopališčih v upravljanju podjetja Prodnik urejeni prostori za ločeno zbiranje odpadkov, nekateri obiskovalci grobov odpadke preprosto odvržejo v naravo – za pokopališki zid, v grmičevje …

“Hkrati v zadnjem času opažamo tudi vse bolj pogosto nepravilno odlaganje odpadkov na prostorih za ločevanje odpadkov na pokopališčih. Nekateri posamezniki namreč odpadke na pokopališča vozijo od drugod in jih odlagajo v napačne zabojnike ali pa celo ob zabojnike. Večina uporabnikov s svojimi odpadki ravna pravilno, vestno in odgovorno, potem pa je njihov trud izničen zaradi peščice neodgovornih posameznikov, ki onesnažujejo okolje in okolico,” so v zvezi s problematiko nepravilnega odlaganja na pokopališčih povedali v Javnem komunalnem podjetju Prodnik.

Ob tem želijo poudariti, da so zabojniki na pokopališčih namenjeni le odpadkom, ki nastanejo pri urejanju grobov: “Morebitne večje količine odpadkov naj uporabniki pripeljejo v Center za ravnanje z odpadki Dob, ki je odprt od ponedeljka do petka v popoldanskem času in ob sobotah ves dan. Vse ločeno zbrane frakcije (embalažo, steklo, papir, tekstili, les, kovine, odpadno električno in elektronsko opremo, kosovne in nevarne odpadke) lahko naši uporabniki predajo brezplačno.”

Avtor: Miha Ulčar; Foto: bralec

Komentarji uporabnikov
Tagi