Nedovoljen izpust tekočih odpadkov povzročil močno penjenje odpadne vode v CČN Domžale – Kamnik

Na Centralni čistilni napravi Domžale-Kamnik (CČN) so danes ob 11. uri zaznali močno penjenje odpadne vode, ki jo je povzročil nedovoljen izpust tekočih odpadkov v sistem javne kanalizacije, ki se zaključi na njihovi čistilni napravi.

Penjenje je bilo tako intenzivno, da je na določenih mestih celo preplavilo objekte. Ker se na CČN Domžale-Kamnik poleg odpadne vode iz gospodinjstev stekajo tudi odpadne vode iz večine industrijskih obratov iz šestih občin, v CČN predvidevajo, da je prišlo do šaržnega izpusta iz ene od lokacij podjetij s sprejemnega območja.

Informacije o nedovoljenem izpustu in vrsti tekočega odpadka, ki je povzročil intenzivno penjenje, v CČN še zbirajo. “Industrijske uporabnike in vse občane ob tem primeru ponovno opozarjamo, da tovrstno ravnanje z izpusti tekočih odpadkov v kanalizacijo ni dovoljeno. Povečana koncentracija v vodi topnih snovi (tenzidov) negativno vpliva na delovanje biološkega čiščenja odpadne vode, ki se po zahtevnih postopkih čiščenja izteka v vodotok Kamniška Bistrica,” opozarjajo v CČN.

Miha Ulčar; Foto: Arhiv CČN (17.11.2023 ob 11:00)

Komentarji uporabnikov
Tagi