Kupi odpadkov na neprimernih mestih posledica neprimernega odlaganja odpadkov

V času odvoza kosovnih odpadkov se zaradi nevestnega ravnanja in nepravilnega odlaganja odpadkov s strani nekaterih posameznikov na nekaterih lokacijah pojavljajo ogromni kupi odpadkov oziroma divja odlagališča.

Kot opažamo na terenu, je večina občanov ozaveščena in upošteva pravila glede zbiranja kosovnih odpadkov. Takšnih, ki navodil ne upoštevajo, je glede na opažanja zgolj nekaj odstotkov, a dovolj, da onesnažujejo naše skupno okolje. Odlaganje odpadkov na neprimerno mesto pa žal spodbudi tudi druge k odlaganju vseh vrst odpadkov na to mesto.

Občanke in občane zato pozivamo, da za ohranjanje čiste okolice dosledno upoštevate navodila za predajo kosovnih odpadkov:

 1. Odpadke pripravite na prevzemno mesto, kamor običajno za praznjenje postavite vaše zabojnike (in ne na primer na bližnji ekološki otok ali drugo neustrezno mesto).
 2. Odpadke pripravite na dan odvoza do 5. ure zjutraj ali večer pred napovedanim odvozom (in ne prej).
 3. Pripravite le odpadke, ki spadajo med kosovne odpadke.

Zavedati se je treba, da za urejenost našega okolja ni dovolj le dobro organizirana služba zbiranja in odvoza odpadkov – ključnega pomena je predvsem ozaveščenost in pravilna predaja odpadkov s strani uporabnikov, ki živijo v tem okolju. Pomembno vlogo pri tem lahko odigrajo tudi družbeno odgovorni prebivalci, ki v primeru neprimernega odlaganja odpadkov in nečistoče na to opozorijo kršitelja, v kolikor ga opazijo pri delu, v vsakem primeru pa o tem obvestijo pristojni občinski inšpektorat.

Odvoz kosovnih odpadkov poteka dvakrat na leto

Javno komunalno podjetje Prodnik kosovne odpadke iz gospodinjstev odvaža dvakrat na leto po v naprej predvidenem urniku. Točen datum odvoza kosovnih odpadkov za posamezno odjemno mesto je naveden na računu za komunalne storitve in portalu eProdnik, kjer se uporabniki lahko naročijo tudi na prejemanje opomnika o odvozu kosovnih odpadkov po elektronski pošti.

Točen datum odvoza kosovnih odpadkov za posamezno odjemno mesto je naveden na računu za komunalne storitve in portalu eProdnik.

Kosovne odpadke je na napovedani dan odvoza do 5. ure zjutraj ali večer prej treba za odvoz pripraviti na prevzemno mesto, kamor običajno za praznjenje postavite vaše zabojnike za odpadke. Odpadki morajo biti pripravljeni tako, da je možno strojno pobiranje in nalaganje z nakladalno roko (odpadki ne smejo biti naslonjeni na steno ali ograjo).

Med kosovne odpadke spada:

 • leseno pohištvo,
 • oblazinjeno pohištvo,
 • športni rekviziti (smuči, jadralne deske, kolesa ipd.),
 • oprema (samokolnice, otroški vozički),
 • vrtna oprema iz plastike in lesa (mize, stoli, senčniki ipd.),
 • vzmetnice in preproge,
 • svetila in senčila,
 • veliki gospodinjski aparati (gospodinjska bela tehnika – hladilniki, pralni in pomivalni stroj, štedilniki ipd.)
 • kopalniška oprema (obešala, omarice, zavese za tuš kabino …),
 • večje igrače.
Kosovne odpadke je na napovedani dan odvoza do 5. ure zjutraj ali večer prej treba za odvoz pripraviti na prevzemno mesto, kamor običajno za praznjenje postavite vaše zabojnike za odpadke.

V okviru zbiranja kosovnih odpadkov se prevzame le kosovne odpadkePri predaji kosovnih odpadkov je treba upoštevati pravila za ločevanje kosovnih odpadkov, saj odpadkov, ki ne spadajo med kosovne odpadke, komunalno podjetje ne odpelje.

Med odpadki, ki so pripravljeni za odvoz, so pogosto tudi nevarni odpadki (embalaže škropiv, olj, barv in lakov), avtomobilski deli, akumulatorji, gume, sodi, gradbeni material, okna, steklo, veje drevja in žive meje, azbestne in druge strešne kritine … Teh odpadkov komunalno podjetje v okviru zbiranja kosovnih odpadkov ne odpelje in se jih ne sme prepuščati na prevzemnih mestih.

Tako kosovne kot druge odpadke lahko kadarkoli pripeljete v Center za ravnanje z odpadki Dob

Če želite kosovne odpadke predati izven zbiralne akcije, jih lahko kadarkoli v letu v okviru delovnega časa predate v Centru za ravnanje za odpadki Dob. Kosovne odpadke se od uporabnikov storitve ravnanja s komunalnimi odpadki prevzame v okviru javne službe, torej brez dodatnih stroškov. Enako velja tudi za druge ločene frakcije: papir in karton, steklo, plastiko, kovine, les, tekstil, nevarne odpadke, odpadno električno in elektronsko opremo, gume … Center je za uporabnike komunalnih storitev odprt vsak dan (med tednom popoldan ob sobotah pa ves dan), razen ob nedeljah in praznikih. Več o Centru za ravnanje z odpadki Dob, kjer je objavljen tudi obratovalni čas, si lahko ogledate na povezavi tukaj.

Tako kosovne kot druge odpadke lahko kadarkoli pripeljete v Center za ravnanje z odpadki Dob, ki je za uporabnike komunalnih storitev odprt od ponedeljka do petka v popoldanskem času in ob sobotah ves dan.

Informacije o zbiranju kosovnih odpadkov so ves čas dostopne na tej povezavi, obvestila o tem, kje so navedeni datumi odvoza kosovnih odpadkov, kaj spada med kosovne odpadke in kako se jih pravilno pripravi za odvoz pa so večkrat na leto objavljena v lokalnih občinskih glasilih, na portalu domžalec.si, zadnji strani računa za komunalne storitve in spletni strani www.prodnik.si med novicami.

 

 

 

Tagi