Igre skrivalnic – energetska kriza v Domžalah

Zaradi naglega skoka cen plina na trgu energentov, ki se je zgodil 22.12.2021, se je dobavitelj plina (Petrol d.d., Ljubljana) v domžalskih soseskah, ki jih večinoma upravlja družba SPL d.d. iz Ljubljane, odločil za 385% zvišanje cene ogrevanja. Omenjeni skok je prizadel predvsem soseske s stavbami, ki so priključene na eno skupno kurilnico. Zato je bil že pred novim letom na Miklošičevi ulici sklican sestanek predstavnikov nadzornega odbora za kurilnico na Miklošičevi 1E, katerega so se udeležili povabljeni kurjač in predstavniki SPL podjetja. Petrol d.d. se vabilu ni odzval. Ker je bila situacija pognana do vrelišča, je nadzorni odbor stanovalcev povabil na sestanek medije, da bi tako tudi javno predstavili svoj položaj. Vabilu se je odzval POP TV, ki od takrat dalje spremlja dogajanje v Domžalah.

Upravitelj kotlovnice, ki zastopa stanovalce v pravnih poslih pri nabavi energentov, je podjetje SPL d.d., ki skrbi (ali naj bi bilo tako) za najbolj ugodno ceno energenta. V danem primeru Miklošičeve ulice letna poraba plina znaša 2.800.000 Mwh, kar naj bi pomenilo, da gre za poslovni odjem, ne glede na dejstvo, da se s kurilnico ogrevajo gospodinjstva, z izjemo ene majhne trgovine in bifeja. Povedano je bilo, da jih je ves ta čas, deset let, dobavitelj obravnaval kot poslovni odjem, češ, da so cene med tem in gospodinjskim odjemom bile skoraj enake, celo je bila cena poslovnega odjema nekoliko nižja. Ker se je pa cena plina na svetovnem trgu ravno konec leta močno dvignila, se je dobavitelj (in upravnik, ki podaljšuje pogodbo z njim) odločil obdržati kvalifikacijo soseske kot poslovni odjem, kar je pomenilo dvig cene ne le za 12%, kot bi veljalo za gospodinjstva temveč za omenjenih 385%, kot to velja za poslovne odjemalce. Stanovalci so nad omenjenim bili kratko malo začudeni, ali bolje rečeno – zgroženi. Na vprašanje, zakaj upravnik še pred iztekom leta ni sklenil pogodbe po ugodnejši ceni, ki je veljala do decembra, ali pa pridobil ponudbe drugih distributerjev plina, je bilo rečeno, da so tudi sami presenečeni nad dogajanjem. Za povrhu, so povedali, nihče drug od dobaviteljev plina ni podal ponudbe. Zelo nenavadno za tako veliko sosesko, ki bi jo bil vesel marsikateri dobavitelj. Stanovalci so upravičeno dobili vtis, da upravnik ne gospodari v njihovem interesu in da so podana pojasnila neprimerna za tako velikega upravnika, ki premore, med drugimi, tudi svojo pravno službo. A se zdi, da vse pogoje odjema postavlja Petrol, ki lahko napiše v ponudbi karkoli v pričakovanju, da bodo stanovalci (oz. njihov upravnik) to sprejeli, četudi v svojo škodo. Ko so stanovalci poskusili dobiti pojasnilo na Petrolu, so se njihovi odgovorni ogradili od komentarja in so jih vedno znova pošiljali k upravniku. Petrol se na vso to dogajanje do danes ni javno odzval.

Predstavniki SPL-a pa se zagovarjajo, da oni niso dobavitelji temveč posredniki, ki z nakupom in prodajo energentov nimajo nič, saj za to niso registrirani. V pogodbi zapisana besedna zveza »upravnik naj vodi posle v korist in za interes stanovalcev« je le mrtva črka na papirju. Zato je nujno, da so pri podpisovanju tovrstnih pogodb prisotni tudi stanovalci oz. v tem primeru predstavniki nadzornega odbora za kotlovnico. Ne vemo, kakšna je praksa pri drugih upravnikih, ki so jih več stanovanjske stavbe po zakonu dolžne imeti, a je videti na tem primeru, da vso odgovornost pri upravljanju imajo le stanovalci, čeprav največkrat igrajo vlogo plačnikov in ne odločevalcev.

Glede na dano situacijo so se na prvem sestanku predstavniki stanovalcev dogovorili, da dokler se zadeve ne razčistijo, zmanjšajo porabo energije tako da znižajo ogrevalno temperaturo za 3 stopinje Celzija in skrajšajo dnevni režim ogrevanja. To je bil v danem trenutku edini možen ukrep, da bi ne bile februarske položnice (za januar) še bolj visoke. Dogovorjeno je bilo, da upravnik v januarju pridobi nove ponudbe za dobavo plina in se istočasno pogaja s Petrolom za nižjo ceno. Ta se je dejansko na trgu znižala in se od prvotne cene za leto 2021, ki je bila 0,01635 evrov/kWh, dvignila 22.12.2021 na enormnih 0,135 evrov/kWh, da bi v januarju padla na cca 0,080 evrov/kWh. Govorimo o cenah brez dodanih trošarin in 22% DDV-ja. Kako izgleda ponudba Petrola? 13. 1. 2022 je izgledala tako: »Za dobavo zemeljskega plina za obdobje od 1.2. do 30.6.2022 vam lahko ponudimo ceno 0,08343 EUR/kWh, za mesec februar je cena 0,08692 EUR/kWh. Ponudba velja danes do 13.30 ure.” (poslano ob 12.31 iz Petrola) Pri naslednji ponudbi je bil rok za odločanje o podpisu dobrih 10 minut!

Res pa je, da ima Petrol stanovalce v roki, saj se drugi distributerji bojijo nadaljnjega gibanja cen in ne morejo obljubiti, vsaj ne ta hip, boljše ponudbe dokler se stanje na trgu ne umiri. Vsak distributer vnaprej rezervira in naroči toliko plina, kolikor jih zagotovijo odjemalcem po pogodbi. Torej se o nabavi in ceni pogaja pred kurilno sezono, ali še bolje ob koncu kurilne sezone za naslednje obdobje. Ob tem je treba pri izbiri boljše ponudbe imeti odprte vse štiri oči, saj se hudič skriva v drobnem tisku (apoeni in druge kazenske določbe, ki veljajo ob prekinitvi pogodbe). Razen g. Udoviča, direktorja Zbornice za poslovanje z nepremičninami pri GZ se zdi, da se ostalih državnih institucij oderuška politika Petrola kratko malo ne tiče. Dejstvo, da je pogodba s Petrolom sklenjena za nedoločen čas in so odjemalci v njej opredeljeni kot gospodinjski odjemalci, nikogar ne zanima. Vsakoletno se dogovori le cena energenta za naslednjo kurilno sezono. Zakaj je v poslovni praksi prihajalo do izmikanja temu statusu uporabnikov in se jih je prekvalificiralo v poslovni odjem, ne da bi to prej vedeli, do sedaj predstavniki stanovalcev niso dobili odgovora. Po Energetskem zakonu so po tej pogodbi zaščiten odjemalec, tako kot to velja za zdravstvene dejavnosti, šole, vrtce itd.

Kaj pravi zakon? V direktivi 2009/72/ES evropskega parlamenta in sveta z dne 13.7.2009 sta v 10. in 11. točki 2. člena opredeljena pojema “gospodinjski in negospodinjski odjemalec” in sicer se glasita: “gospodinjski odjemalec” pomeni odjemalca, ki kupuje električno energijo za svojo lastno rabo v gospodinjstvu, in ne vključujejo trgovinskih ali poklicnih dejavnosti. V tej isti direktivi 42. člen pravi, da če na energetskem trgu nastopi nenadna kriza in je ogrožena fizična varnost oseb, opreme ali naprav ali je ogrožena celovitost sistema (kar v tem primeru je), lahko država članica začasno sprejme potrebne zaščitne ukrepe. Ti ukrepi MORAJO povzročiti kar NAJMANJŠE motnje v delovanju notranjega trga po obsegu pa ne smejo preseči okvira, ki je nujno potreben za odpravo nenadno nastalih težav. Ez-1 v 1. točki 176. člena izrecno pove da:” operater distribucijskega sistema ne sme ranljivega odjemalca odklopiti oziroma mu omejiti odjem zemeljskega plina pod količino, ki je glede na okoliščine (letni čas, temperaturne razmere, kraj bivanja, zdravstveno stanje in druge podobne okoliščine) nujno potrebna da ne pride do ogrožanja življenja in zdravja odjemalca in oseb ki z njim prebivajo.

Tako pravi zakon, kaj pa Agencija za energijo? Ta pa si zakon razlaga po svoje (tako kot Petrol) in nam ne nudi nobene zaščite, čeravno je njeno delo nadzor in kontrola distributerjev energije na trgu.

V petek, 14.1.2022 so potekali pogovori s predstavniki Občine, ki so sprejeli predstavnike stanovalcev Miklošičeve ulice (ga. Šegina, g. Pirc), da so se seznanili s situacijo, ki lahko marsikaterega občana in občanko pahne v energetsko revščino. Glede konkretne pomoči pa so na voljo socialni ukrepi kot je enkratna občinska socialna pomoč (https://www.domzale.si/objava/398943), na katero se lahko obrnejo socialno šibkejši v občini. Župan je zagotovil, da bodo izrazili protest zaradi stanja na energijskem trgu saj se zadeva mora urediti na sistemski ravni. Obrnili se bodo s svojim apelom na Ministrstvo za infrastrukturo, Ministrstvo za okolje, Agencijo za energijo in Stanovanjsko inšpekcijo. Kar se tiče samih pogodb z upravnikom in distributerjem, pa so se stanovalci odločili poiskati ustrezno pravno pomoč. Kaj več bo znano do naslednje nedelje.

Avtorica: Miomira Šegina

 

Komentarji uporabnikov
Tagi