Biološki odpadki, neprijetne vonjave in obiski glodalcev

Kako omiliti neprijeten vonj iz zabojnikov za biološke odpadke in embalažo?

V poletnih mesecih se zdi, da so neprijetne vonjave, ki se širijo okoli zabojnikov za biološke odpadke in pa embalažo, še toliko bolj izrazite in moteče. Poleg samih vonjav, so tukaj še druge nevšečnosti, med katerimi vsekakor velja izpostaviti obiske glodavcev in drugih živali, ki jih do zabojnikov privabi vonj ostankov hrane, odložene na neprimeren ali kar malomaren način.

Prepričani smo, da lahko z dostopom do ustreznih informacij in malce več pozornosti, vsak od nas naredi ogromno. Zato smo se odločili vprašati za nasvete strokovnjake Javnega komunalnega podjetja Prodnik iz Domžal, ki so nam z veseljem odgovorili. Kako pogosto poteka odvoz bioloških odpadkov v poletnih mesecih in kaj lahko naredi vsak od nas, da prepreči ali vsaj omili širjenje neprijetnih vonjav ter obiske glodalcev?

“Z namenom čim bolj učinkovitega zmanjševanja neprijetnih vonjav, se v poletnem obdobju odvoz bioloških odpadkov izvaja vsak teden. V obdobju med majem in oktobrom (oziroma takrat, ko so temperature za to ustrezne), pa se v okviru javne službe enkrat na mesec izvaja strojno pranje notranjosti zabojnikov za biološke odpadke. Tudi uporabniki sami lahko z naslednjimi ukrepi preprečijo ali vsaj omilijo neprijetne vonjave in druge nevšečnosti, kot je na primer obisk glodavcev in drugih živali.”

Zabojniki morajo biti zaprti (tudi ko so pripravljeni za odvoz odpadkov)

Če zabojnik ni zaprt, se iz njega širijo vonjave. Poleg tega, odprti zabojniki, predvsem tisti, v katerih so ostanki hrane, privabljajo glodavce in druge živali, ki odpadke raznosijo po okolici. Odpadke lahko prav tako po okolici raznosti tudi veter. V kolikor imajo uporabniki večje količine odpadkov, jih lahko vedno predajo v Centru za ravnanje z odpadki Dob, vse ločene frakcije brezplačno. Bi pa tukaj želeli spomniti uporabnike, naj preverijo datum odvoza kosovnih odpadkov, ki so zapisani na računu za komunalne storitve

Zabojniki naj bodo čim bolj čisti, tudi z zunanje strani

Izvajalci javne službe izvajajo strojno čiščenje notranjosti zabojnikov za biološko razgradljive odpadke, sicer pa so skladno s predpisi za čistočo in vzdrževanje zabojnikov in njihove okolice odgovorni uporabniki sami.

Biološki odpadki naj bodo v papirnatih ali drugih biorazgradljivih vrečkah

Biološke odpadke naj se v zabojnike odlaga v papirnatih ali drugih biorazgradljivih vrečkah, ki so sedaj na voljo že v vseh trgovinah. S tem se ohranja čistoča zabojnikov ter onemogoča muham odlaganje jajčec in posledično razvoj belih črvov.

Embalažo je pred odlaganjem v zabojnik treba dobro izprazniti in oplakniti

Embalažo je pred odlaganjem v zabojnik treba dobro izprazniti in oplakniti. Neizpraznjena embalaža (predvsem od mesa in mlečnih izdelkov) povzroča močne vonjave, poleg tega pa privablja živali. Delavci ob odvozu odpadkov večkrat opazijo podgane, ki jih privabijo ostanki hrane, ravno v zabojnikih za embalažo, kar je posledica odlaganja neizpraznjene embalaže.

Zabojniki za ločevanje odpadkov

Ločevanje je pomembno in če je le mogoče, naj bodo zabojniki v senci

V vročih poletnih dneh, pa moramo biti še dodatno pozorni, da se v zabojnike odlaga res čisto ugasnjene cigaretne ogorke (le ti spadajo v črne zabojnike). In čeprav je pomembno dosledno ločevanje odpadkov preko celega leta, je tovrstna pozornost v poletnem času še toliko bolj pomembna ravno iz varnostnih razlogov – predvsem pravilno odlaganje stekla (v zelene zabojnike na ekoloških otokih) ter baterij in drugih elektronskih naprav (v posebne zbiralnike na ekoloških otokih oziroma zbirni center).

Avtor: Petra Petravič; Foto: Javno komunalno podjetje Prodnik/ arhiv Domžalec/canva.com

 

Tagi