Začel se je popis škode po poplavah pri športnih društvih in ustanovah v javnem interesu

Posredujemo obvestilo Združenja občin Slovenije, da je ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport začelo popisovati škodo po avgustovskih poplavah in plazovih tudi za društva in ustanove v javnem interesu na področju športa. V skladu z navodili ministrstva morajo društva in ustanove zaradi izpada prihodka na posebnem obrazcu pripraviti oceno škode na strojih, opremi in zalogah. Do obrazca in navodil je možno dostopati na tem naslovu.

Rok za posredovanje ocene škode je sreda, 20. september 2023. Izpolnjene obrazce je potrebno posredovati po elektronski pošti na naslov: poplave-sport@gov.si oziroma po pošti priporočeno na naslov: Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana (z oznako »Poplave avgust 2023). V primeru zagotovitve finančnih sredstev in sprejetja ustreznih pravnih podlag bodo društva in ustanove pozvana k predložitvi vlog za delno povračilo škode, zato je pomembno, da ocene škode predložijo do navedenega roka.

Karin Božič Zupančič; Foto: Občina Domžale

 

Tagi