Voščilnica Planinskega društva Domžale

Leto začnemo z najkrajšim dnevom, kot turo nizko v dolini.
Pot in dan se nato vzpenjata do vrha, kjer se obrneta. Vmes
pa nas spremljajo napor, presenečenja, srečanja ter lepota
gora in življenja.
Naj bodo vaše poti take tudi v letu 2023!

Srečno, varno 2023!

Tagi