Še ugodnejši krediti Eko sklada za okoljske naložbe

V petek, 18. avgusta 2017, je Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad, v Uradnem listu RS in na spletni strani www.ekosklad.si objavil nov javni poziv, katerega predmet so ugodni krediti občanom za različne okoljske naložbe, ki jih bo po novem za določene ukrepe mogoče odplačati v daljšem času, to je do 20 let.

V okviru novega javnega poziva obrestna mera ostaja trimesečni EURIBOR + 1,3 %. Bistveno spremembo predstavlja podaljšana odplačilna doba, in sicer z največ 10 let na največ 20 let, ki velja za naložbe v gradnjo ali nakup nizkoenergijske in skoraj nič-energijske stanovanjske stavbe ali v obsežnejšo obnovo stavb, ki vključuje izvedbo najmanj treh ukrepov tega javnega poziva. Pri tem znaša zavarovalna premija 2,39 % za odplačilno dobo od 10 do < 15 let in 2,82 % za odplačilno dobo od 15 do 20 let. Najvišji znesek dodeljenega kredita na posamezno vlogo znaša 40.000 EUR (prej 20.000 EUR oz. več samo za finančno zahtevnejše naložbe). Informativni izračun za kredit je na voljo na naši spletni strani (www.ekosklad.si/informativni-izracunkredita). Javni poziv bo veljal do objave zaključka v Uradnem listu Republike Slovenije.

Občani lahko za namene, za katere so na voljo nepovratna sredstva (www.ekosklad.si/fizicneosebe/nameni), pridobijo tako kredit kot tudi nepovratna sredstva Eko sklada.

Kontakt
Informacije o odprtih javnih pozivih Eko sklada so na voljo na telefonski številki 01 241 48 20 vsak ponedeljek, sredo in petek med 13.00 in 14.30 uro ter po elektronski pošti na naslovu ekosklad@ekosklad.si.

Več informacij v zvezi z razpisom dobite tudi v ESP Domžale (energetska svetovalna pisarna), na Ljubljanski 36 (radio HIT, Rdeči križ), vsako sredo od 18.00 do 20.30 ure.

Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad

Komentarji uporabnikov