Pomagajte oblikovati prihodnost mladih v občini Lukovica

Lokalna strategija za mlade je temeljni dokument, v katerem lokalna skupnost določi cilje in ukrepe na področju mladine za prihodnja leta. Strategija je vodilo za vse organizacije, ki delajo z mladimi in oblikujejo programe zanje, ter odločevalce, ki krojijo razporejanje občinskega proračuna. Vključuje pomembna področja, kot so formalno in neformalno izobraževanje, zaposlovanje, stanovanjska politika, mobilnost mladih, prosti čas, šport in kultura, informiranje, mladinsko organiziranje in participacija.

Kako mladi vidite razvoj izbranih področjih, predvsem pa kakšno je vaše mnenje o izpostavljenih prioritetnih ukrepih, ki bodo zvišali vašo kakovost življenja v občini? Vaše mnenje lahko posredujete z izpolnjeno anonimno anketo.

Anonimna anketa

S pomočjo odgovorov na anonimno anketo, ki so jo pripravili na Občini Lukovica in ki jo lahko mladi med 14 in 29 letom starosti, ki imate stalno bivališče na območju občine Lukovica, izpolnite vse tja do 25. septembra 2022, si želijo dobiti vpogled v mnenje, ki ga imate mladi do izbranih ukrepov.

Kratko anonimno anketo lahko izpolnite tukaj

Navedeni ukrepi v anketi so nastali na podlagi procesa priprave strategije, ki je vključeval uvodno anketo, posvet in delovna srečanja mladih in predstavnikov Občine.

Prejeta mnenja o izpostavljenih ukrepih bodo upoštevana pri obravnavi prioritetnih ukrepov v Strategiji za razvoj mladih v občini.

Petra Petravič; Foto: Občina Lukovica/canva

Komentarji uporabnikov
Tagi