Odkrivanje Hišnih imen v naseljih Dob, Češenik, Turnše in Želodnik

V torek, 13. junija 2023, lepo vabljeni ob 19.30 uri v dvorano Krajevne skupnosti Dob, kjer bo potekalo odkrivanje Hišnih imen v naseljih Dob, Češenik, Turnše in Želodnik.

To je odlična priložnost za vse krajane, da se srečajo in prispevajo k odkrivanju bogate dediščine krajev. Na dan pridejo zgodbe o pomenu imen hiš, njihovi zgodovini in vplivu na identiteto kraja.

Na srečanju boste lahko s sokrajani delili svoje izkušnje, spomine in informacije o hišnih imenih in tako prispevali k bogatitvi zbirke podatkov. Skupaj lahko obnovite zgodbe in pripovedi, ki so povezane s hišami in njihovimi imeni ter tako ohranite pomemben del kulturne dediščine krajev.

Lepo vabljeni.

Petra Petravič; Foto: Knjižnica Domžale

Tagi