Obvestilo obiskovalcem pokopališč

Bliža se dan spomina na mrtve, ko se z obiskom grobov, cvetjem in prižiganjem sveč poklonimo pokojnim

Ob prazniku grobove obišče veliko več ljudi, kot običajno, zato v tistih dneh pogosto primanjkuje parkirnih mest neposredno ob pokopališčih. Poleg tega je na cestah okoli pokopališč takrat velika gneča. Na nekaterih pokopališčih v upravljanju Javnega komunalnega podjetja Prodnik bo spremenjen prometni režim, zato vse obiskovalce vljudno prosimo, da upoštevajo navodila.

Ob tem obiskovalce prosimo, da uporabijo tudi parkirna mesta, ki niso v neposredni bližini pokopališča, obenem pa pozivamo k previdnosti in strpnosti na cesti v času najbolj množičnega obiska pokopališč. Svetujemo tudi, da obiskovalci vrednejših predmetov ne puščajo v avtomobilih.

Prav tako obiskovalce prosimo, da odpadke tudi na pokopališčih odlagajo ločeno. Na vseh pokopališčih so postavljeni zabojniki za ločeno zbiranje odpadkov: biološko razgradljive odpadke (kamor sodi odpadno cvetje, grmovnice in trava), embalažo, mešane komunalne odpadke in sveče, ki so zaradi svoje kompleksne sestave zelo zahteven odpadek, zato je še posebej pomembno, da se zbirajo ločeno. Prav tako je na vseh pokopališčih zagotovljena voda za zalivanje okrasnega cvetja in urejanja grobov, s katero pa je treba ravnati varčno. Poskrbeti je treba, da se pipe po uporabi dobro zaprejo in da se za zalivanje uporabi res le toliko vode, kot jo okrasno cvetje potrebuje.

Z vašo pomočjo bomo lažje poskrbeli za urejenost pokopališč, odgovoren odnos do okolja pa tudi varnost v času največjega obiska, zato prosimo, da nas v kolikor opazite okvare, poškodbe ali druga odstopanja, o tem obvestite na telefonsko število 01 729 54 30.

Foto: Primož Hieng

Komentarji uporabnikov
Tagi