Obvestilo o začasni popolni zapori ceste zaradi prireditve

PGD Jarše-Rodica v soboto, 8. junija 2024, med 19. in 2. uro naslednjega dne, pripravlja veselico, za katero je bilo izdano dovoljenje za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom ter za uporabo občinske kategorizirane ceste, tako da bo popolna zapora ceste LZ 071321 – Domžale – Spodnje Jarše (Miševa, Perkova, Jarška) v soboto, 8. junija 2024, od 16. do 17. ure, zaradi izvedbe gasilske parade.

PGD Dob je bilo za izvedbo gasilske veselice izdano dovoljenje za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom in popolno zaporo ceste, ki bo v soboto, 1. junija 2024, med 19. in 1. uro naslednjega dne. Prireditev bo na dvorišču in travniku pred gasilskim domom PGD Dob (Ulica 7. avgusta 16, Dob). Popolna zapora občinske ceste LZ 072211 – Dob – zbirna cesta (Ulica 7. Avgusta, Župančičeva), od križišča z državno, regionalno cesto R2 447/0293 – Želodnik – Domžale do križišča z občinsko lokalno cesto LC 071072 – Podrečje – Dob in občinsko lokalno cesto LC 073011 – Dob – Gorjuša.

Občina Domžale, Foto: Arhiv Domžalec

Tagi