Obvestilo o pričetku rekonstrukcije ceste Dob-Češenik-Turnše

Iz Občine Domžale občanke in občane obveščajo, da bodo v začetku septembra pričeli z gradnjo na objektu »Rekonstrukcija ceste Dob-Češenik-Turnše – 3. faza. V času gradnje bo moten promet na omenjeni lokalni cesti in sicer s polovično in kratkotrajnimi popolnimi zaporami prometa.

Občina Domžale bo v letošnjem letu obravnavano lokalno cesto rekonstruirala na odseku od dostopa za Črnelo oziroma križišča Količevo, skozi celotno naselje Turnše, skupaj v dolžini približno 1000m. Dela se bodo izvajala skladno s projektom PZI št.: 7896, projektivnega podjetja LUZ d.d., Ljubljana. Rekonstrukcija vodovoda bo potekala po projektu za izvedbo (PZI) št. 40-1857-00-2016, ki ga je izdelal Hidroinženiring d.o.o., Ljubljana. Izvajalec del je podjetje LAVACO d.o.o.

Na Občini Domžale so še povedali, da bo v času gradnje moten promet na lokalni cesti v Turnšah s polovično zaporo in kratkotrajnimi popolnimi zaporami prometa. Predviden rok izvedbe rekonstrukcije lokalne ceste je tri mesece od začetka del. Na Občini Domžale še prosijo za razumevanje.

Avtor: Miha Ulčar; Foto: Občina Domžale
Komentarji uporabnikov
Tagi