Obvestilo o nameravani prestavitvi bazne postaje mobilne telefonije v Radomljah

Občina Domžale obvešča krajane Krajevne skupnosti Radomlje o nameravani prestavitvi bazne postaje mobilne telefonije v Radomljah.

Na pobudo krajanov o nestrinjanju s postavitvijo začasne bazne postaje v Radomljah je Občina Domžale, že januarja 2014 od Telekoma Slovenije d.d. zahtevala, da se bazna postaja prestavi in tako zagotovi osnovno kvaliteto življenja okoliških stanovalcev, otrok v Vrtcu Mlinček Radomlje ter učencev v Osnovni šoli Preserje pri Radomljah.

Kot so povedali na Občini Domžale 24. člen PUP med drugim določa, da je pri načrtovanju objektov in naprav omrežja mobilne telefonije potrebno upoštevati, da se te objekte usmerja na lokacije, ki zagotavljajo manjši vpliv na zdravje ljudi, naravo, okolje in kulturno dediščino, poleg tega pa je potrebno na izpostavljenih legah zagotoviti čim manjši vpliv na vidne kvalitete prostora.

»Krajane KS Radomlje seznanjamo z namero o gradnji bazne postaje mobilne telefonije na novi lokaciji. Ministrstvo za okolje in prostor obravnava vloženo gradbeno dovoljenje za novo lokacijo bazne postaje mobilne telefonije, ki bo locirana dobrih 100 metrov severozahodno od sedanje. Rešitev problematike je v interesu Občine Domžale saj si želimo, da se našim občankam in občanom omogoči kvalitetnejše bivanje na omenjenem območju«, je o razlogih prestavitve bazne postaje mobilne telefonije v Radomljah povedal župan Toni Dragar.

Zemljevid nove lokacije:

Zračni posnetek in parcelna številka nove lokacije: 

Avtor: Miha Ulčar; Foto: splet, Občina Domžale
Komentarji uporabnikov
Tagi