Nujen poziv kmetijskim gospodarstvom za ponovno oddajo vlog!

Za podaljšanje oprostitve plačila storitev odvoza blata iz greznic in plačila okoljske dajatve za onesnaževanje okolja za leto 2015 je treba ponovno oddati vlogi

Kmetijska gospodarstva, ki blato iz greznice, zmešano skupaj s komunalno odpadno vodo, z gnojevko oziroma gnojnico in skladiščeno najmanj šest mesecev, uporabljajo za gnojilo v kmetijstvu, so opravičena plačila storitve odvoza blata iz greznic. Javno komunalno podjetje Prodnik opozarja, da odločba o oprostitvi plačila velja eno leto, zato morajo uporabniki, ki želijo biti plačila oproščeni tudi v letu 2015, do 31. 1. 2015 ponovno oddati vlogo z vsemi prilogami. Enako velja za vsa tista kmetijska gospodarstva, ki želijo podaljšati opravičenost plačila okoljske dajatve za onesnaževanje okolja.

1. Za PODALJŠANJE OPROSTITVE PLAČILA STORITEV ODVOZA BLATA IZ GREZNIC je ponovno treba oddati Vlogo za oprostitev plačila storitev odvoza blata  iz greznic z vsemi prilogami:

  • izpis iz registra kmetijskih gospodarstev ali obrazec A iz subvencijske vloge,
  • izpis iz registra živali (izda Služba za identifikacijo in registracijo) ali obrazec B iz subvencijske vloge in
  • potrdilo o obdelovalnih površinah ali obrazec D iz subvencijske vloge.
  • Tisti, ki nimajo svojih živali, morajo za podaljšanje oprostitve odvoza blata iz greznic poleg Vloge za oprostitev plačila storitev odvoza blata iz greznic vložiti tudi izpolnjeno Izjavo o praznjenju greznice, ki mora biti podpisana s strani vlagatelja in s strani kmeta, ki vlagatelju prazni greznico. Kmet lahko prazni greznico vlagatelju le v primeru, da ima za to pogoje.

Dodatne informacije o oprostitvi plačila storitve odvoza blata iz greznic so dostopne TUKAJ.

2. Za PODALJŠANJE OPROSTITVE PLAČILA OKOLJSKE DAJATVE ZA ONESNAŽEVANJE OKOLJA ZARADI ODVAJANJA ODPADNIH VODA je treba ponovno oddati Vlogo za oprostitev plačila okoljske dajatve za onesnaževanje okolja  zaradi odvajanja odpadnih voda z vsemi prilogami:

  • izračun letnega vnosa dušika iz živinskih gnojil na kmetijska zemljišča v uporabi, na ravni kmetijskega gospodarstva (potrdilo izda lokalna Kmetijska svetovalna služba pri KGZS – Zavod LJ),
  • potrdilo o skupnem gospodinjstvu za vsa gospodinjstva na naslovu (potrdilo izda Upravna enota).

Pri tem v Javnem komunalnem podjetju Prodnik opozarjajo, da je v primeru, da ima vlagatelj skupen vodovodni števec tako za gospodinjstvo kot za kmetijski objekt, določen pavšal, ki na podlagi uradnega mnenja Ministrstva za okolje in prostor znaša 4,16 m3 vode na osebo mesečno. Razliko med navedenim pavšalom in dejansko porabo vode se bo štelo za vodo, ki nastaja v kmetijstvu, na podlagi katere bo vlagatelj oproščen plačila okoljske dajatve za obremenjevanje voda.

Dodatne informacije o oprostitvi plačila okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda najdete TUKAJ.

Vlogo s prilogami je treba vložiti osebno ali po pošti na naslov: Javno komunalno podjetje Prodnik d. o. o., Savska cesta 34, 1230 Domžale. Vloga se lahko odda tudi preko elektronske pošte na info@jkp-prodnik.si.

Za dodatna pojasnila so v Javnem komunalnem podjetju Prodnik na voljo v času uradnih ur na sedežu podjetja, po telefonu na 01 729 54 30 in preko elektronske pošte na info@jkp-prodnik.si.

Komentarji uporabnikov