Ne spreglejte jesenske akcije zbiranja kosovnih in nevarnih odpadkov

Zbiranje kosovnih in nevarnih odpadkov bo potekalo v septembru in oktobru

Javno komunalno podjetje Prodnik dvakrat letno organizira odvoz kosovnih in nevarnih odpadkov. Objavljamo urnike jesenskega odvoza kosovnih in nevarnih odpadkov v občinah Domžale, Mengeš, Trzin, Lukovica in Moravče. 

Zbiranje in odvoz kosovnih odpadkov ter zbiranje nevarnih odpadkov

Organizirana akcija odvoza kosovnih odpadkov je priložnost, da se znebimo odpadkov, ki jih zaradi velikosti, oblike ali teže ne moremo odvreči v zabojnike za odpadke, ki jih imamo doma. Kosovni odpadki so komunalni odpadki, ki zaradi velikosti, oblike ali teže niso primerni za zbiranje v tipiziranih posodah ali vrečkah za odpadke.

Nevarni odpadki pa se zbirajo v premični zbiralnici za nevarne odpadke, ki je na dan zbiranja postavljena na predhodno določenem mestu. Nevarni ali posebni odpadki so tisti, ki vsebujejo eno ali več lastnosti nevarnih snovi in z neprimernim ravnanjem lahko škodljivo vplivajo na okolje in zdravje ljudi.

Spodaj objavljamo urnike odvoza kosovnih odpadkov in urnike zbiranja nevarnih odpadkov po občinah za jesensko akcijo 2020.

Datum odvoza kosovnih odpadkov na vašem naslovu lahko preverite tudi na zemljevidu.

Na predvideni dan odvoza morajo biti kosovni odpadki do 5. ure zjutraj postavljeni na odjemnem mestu pobiranja komunalnih odpadkov.

Kosovne odpadke postavimo na odjemnem mestu pobiranja komunalnih odpadkov.
Med kosovne odpadke spada:

 • kopalniška oprema,
 • pohištvo,
 • preproge,
 • oblazinjeno pohištvo in vzmetnice,
 • svetila in senčila,
 • velike gospodinjske naprave (štedilniki, hladilniki, pralni stroji, …),
 • smuči,
 • veliki železni in kovinski kosi.
Med kosovne odpadke spadajo tudi velike gospodinjske naprave (štedilniki, hladilniki, pralni stroji …).

Med kosovne odpadke iz gospodinjstev NE spadajo:

 • nevarni odpadki kot so embalaže škropiv, olj, barv in lakov,
 • avtomobilski deli,
 • akumulatorji,
 • gume,
 • sodi,
 • gradbeni material,
 • veje drevja in žive meje,
 • azbestne kritine

Z nevarnimi odpadki je treba ravnati posebej pazljivo

Nevarni ali posebni odpadki so tisti, ki vsebujejo eno ali več lastnosti nevarnih snovi in z neprimernim ravnanjem lahko škodljivo vplivajo na okolje in zdravje ljudi. Nevarne lastnosti lahko povzročijo požar, eksplozijo, zastrupitev, razžiranje materiala, s svojo radioaktivnostjo pa lahko celo uničijo človeške celice ali kromosomski material.

Nevarni odpadki se zbirajo v premični zbiralnici za nevarne odpadke, ki je na dan zbiranja postavljena na predhodno določenem mestu.

Med nevarne odpadke spadajo:

stari akumulatorji, baterijski vložki, barve in topila, laki in premazi, smole in lepila , razredčila in topila, hladilne tekočine, čistila, kemikalije, olja in masti, pesticidi, pralna in kozmetična sredstva, zdravila: ampule, igle, mazila, posipi, sirupi, tablete, termometri, svetila: neonska in halogenska ter fluorescentne žarnice, zaščitna sredstva za rastline in škropiva, čopiči, krpe, lopatice in rokavice, kozmetika: razpršilci, pršila, čistila za lake, ličila, kozmetične barve, laki za nohte, barve za lase, embalaža, v kateri se je nahajala nevarna snov.

Ločevanje nevarnih odpadkov v gospodinjstvu je obvezno

Z nevarnimi odpadki moramo ravnati še posebej pazljivo in skrbeti, da se že v gospodinjstvu ločeno zbirajo od ostalih odpadkov. Tudi ko nevarne snovi niso več uporabne, moramo uporabniki poskrbeti, da ne pridejo v stik z ljudmi ali okoljem. Nevarni odpadki nastajajo tako v industrijski, obrtni in kmetijski proizvodnji kot tudi gospodinjstvih. Mednje sodijo na primer različna olja, pralni in kozmetični pripomočki, računalniška oprema, zdravila, žarnice, večina kemikalij in ostalih snovi, ki jih vsakodnevno uporabljamo v gospodinjstvu, nevarnost za okolje pa predstavljata tako snov kot embalaža, ki je v stiku z nevarno snovjo. Nevarne odpadke lahko takoj prepoznate po primernih označbah na embalaži, na vsakem izdelku pa je zapisano, kako ga uporabljati in kako z njim ravnati ob koncu njegove življenjske dobe.

Med nevarne odpadke sodijo na primer različna olja, pralni in kozmetični pripomočki, računalniška oprema, zdravila, žarnice, večina kemikalij in ostalih snovi, ki jih vsakodnevno uporabljamo v gospodinjstvu.

Nevarni odpadki ne sodijo na ekološki otok ali med mešane komunalne odpadke (črni zabojniki), pač pa jih dvakrat letno uporabniki oddamo ob akcijah zbiranja ali skozi celo leto v Center za ravnanje z odpadki Dob. Če takšni odpadki končajo na odlagališčih, lahko pride do sproščanja nevarnih snovi iz teh odpadkov v okolje, zlasti v tla in podzemne vode. Zato jih je nujno zbirati ločeno in zanje zagotoviti strokovno odlaganje, predelavo ali uničenje.

Pri ravnanju z nevarnimi odpadki je zelo pomembno, da uporabniki upoštevajo naslednja opozorila:

 • nevarni odpadki naj bodo v embalaži, ki omogoča varen prenos do zbirnega kraja;
 • tekoči odpadki naj bodo zaprti, čeprav improvizirano;
 • odpadkov iz iste skupine se ne sme združevati v večji embalaži, ker lahko med njimi pride do kemične reakcije;
 • odpadke naj prinesejo polnoletne osebe, ki bodo pri rokovanju z njimi upoštevale varstveno tehnična navodila, ki so bila priložena ob nakupu izdelka, iz katerega je odpadek nastal.

Kaj se zgodi z ločeno zbranimi kosovnimi in nevarnimi odpadki?

Zbrani kosovni odpadki so razvrščeni na odpadke, ki jih je možno oddati v predelavo (za te so zagotovljeni ustrezni prevzemniki) ter odpadke, ki za predelavo niso primerni in so odpeljani na odlagališče. Ločeno zbrane nevarne odpadke pa prevzame za to pooblaščeno podjetje, ki poskrbi za njihovo uničenje oziroma ustrezno nadaljnje ravnanje v skladu s strogimi zakonodajnimi določili.

V Centru za ravnanje z odpadki Dob lahko uporabniki nevarne in kosovne odpadke oddajo skozi celo leto.

Prevzem nevarnih in kosovnih odpadkov je uporabnikom zagotovljen skozi celo leto

Prevzem nevarnih in kosovnih odpadkov je uporabnikom gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki zagotovljen tudi izven spomladanskih in jesenskih organiziranih akcij. Uporabniki lahko kosovne in nevarne odpadke brez dodatnih stroškov oddajo kadarkoli v okviru obratovalnega časa v zbirnem centru v Dobu.

 

Tagi