Domžale bo 18. maja preplavila oranžna barva

V soboto 18. maja, se bo v Domžalah zgodilo vseslovensko srečanje skupin Šole zdravja »Telovadimo v Domžalah«. Začetek napovedujejo ob 9. uri s skupinsko jutranjo telovadbo »1000 gibov« na Stadionu Domžale. Poleg skupin Šole zdravja iz Domžal in okolice, se bodo vseslovenskega srečanja udeležile tudi skupine iz drugih predelov Slovenije. Seveda pa ste vabljeni vsi, da se udeležite tega dogodka in se spoznate z aktivnostmi, ki jih izvajajo v Šoli zdravja.

Telovadbo s prikazom in razlago vaj bo vodil dr. med. Nikolay Grishin (idejni vodja in ustanovitelj društva). Srečanja se bodo udeležili tudi visoki gostje, minister za izobraževanje, znanost in šport, dr. Jernej Pikalo, kot tudi župan občine Domžale, Toni Dragar. Povabljeni so tudi okoliški župani in številna društva.

Srečanja vseh skupin v različnih regijah
Društvo Šola zdravja vsako leto pripravi tri do štiri srečanja vseh skupin, v različnih regijah po Sloveniji. Na ta način želijo informirati in osvestiti čim več prebivalcev Slovenije o pomembnosti vsakodnevne telesne aktivnosti. Predvsem želijo povečati delež telesno dejavnih starejših oseb, brezposelnih, invalidov in socialno ogroženih. Na splošno pa se trudijo povečati delež telesno aktivnih oseb ne glede na spol, starost, družbeno-socialni status ali versko in politično prepričanje.

Kaj počnejo vsak dan udeleženci skupin Šole zdravja
Skupine Šole zdravja (50 aktivnih skupin) telovadijo vsak dan, vse leto in ob vsakem vremenu na javnih površinah. Opazimo jih, zaradi razpoznavne oranžne barve oblačil. Telovadbo vodijo usposobljeni prostovoljci, telovadci pa so večinoma starejši ljudje, ki se udeležujejo telovadbe ne le zaradi boljšega počutja, temveč tudi zaradi socialnega faktorja (druženja, prijateljstva). Društvo Šola zdravja je več kot dober primer aktivnega staranja prebivalstva in kako lahko brez drage športne opreme in v domačem okolju, skrbeti za zdravje in dobro počutje.

Vseslovensko srečanje v Domžalah
Po skupinski jutranji telovadbi "1000 gibov" na Stadionu v Domžalah, bodo imeli udeleženci na voljo različne aktivnosti, s katerimi si bodo lahko popestrili dan. Dopoldan se bodo posamezniki porazdelili v skupine glede na interes. Tako si bodo lahko ogledali Slamnikarski muzej v Domžalah ali udeležili pohoda po rekreacijski osi ob Kamniški Bistrici do Radomelj in nazaj.
Popoldan pa bo v Športnem parku Domžale družabni dogodek z glasbo, plesom, družabnimi igrami in drugimi spremljajočimi dejavnostmi.

Skratka v soboto, 18. maja, v Domžalah ne bo manjkalo dobre volje in smeha, ki sta stalna spremljevalca udeležencev vsakodnevne jutranje telovadbe. Vabljeni, da tudi vi za en dan postanete del te prijetne zgodbe.

Avtor: Miha Ulčar; Foto: Miha Ulčar
Tagi