Čistilna akcija “Očistimo Domžale 2013”

Narava se počasi prebuja in z njo tudi ljudje, zato bi vas v mesecu aprilu radi povabili na čistilno akcijo. Odpadki so postali ključni okoljski problem, ki ga lahko kot posamezniki rešujemo že na vsakodnevni ravni, kot skupnost pa na občinski čistilni akciji »OČISTIMO DOMŽALE 2013«, ki bo potekala v soboto, 20. aprila 2013, s pričetkom ob 9. uri.

V primeru slabega vremena bo čistilna akcija preložena, o tem boste naknadno obveščeni. Kot že v preteklih letih se bodo tudi v letošnjem letu v čistilno akcijo vključile vse krajevne skupnosti, ki bodo v sodelovanju s šolami, vrtci, društvi, predstavniki lastnikov stanovanj, podjetji in krajani prispevale k čistejši in lepši občini Domžale.

Navodila za prostovoljce čistilne akcije »OČISTIMO DOMŽALE 2013«

Začetek akcije
Zbirno mesto v vašem okraju je navedeno v nadaljevanju, informacije pa lahko najdete tudi na spletni strani Občine Domžale www.domzale.si in na facebook strani Občine Domžale. Vodje zbirnih mest vam bodo na zbirnem mestu podali vsa navodila, zagotovili osnovne pripomočke ter vas razporedili po skupinah, ki bodo nato odšle na ustrezna mesta čiščenja.

Vrečke, rokavice in ostala oprema
Vrečke za čiščenje in rokavice bo zagotovila Občina preko JKP Prodnik d.o.o. Predstavniki krajevnih skupnosti bodo opremo prevzeli na JKP Prodnik d.o.o. tako, da boste prostovoljci opremo prejeli na zbirnih mestih. Glede na pretekle izkušnje je zaradi odstopanj pri oceni velikosti odlagališč zaželeno, da s seboj prinesete še kakšno dodatno črno in rumeno vrečko za smeti (priporočamo velikosti od 60 do 110 l). Obenem vas naprošamo, da s seboj prinesite tudi svoje rokavice, saj se lahko zgodi, da zaradi večjega števila udeležencev od pričakovanega na voljo ne bo dovolj rokavic. Priporočamo močnejše rokavice iz tekstila, ojačanega z gumo ali usnjene rokavice. Potrebe po vrečkah in rokavicah naj vodje krajevnih skupnosti sporočijo vsaj 5 dni pred izvedbo čistilne akcije na elektronski naslov simon.urankar@jkp-prodnik.si. Za sodelovanje v akciji potrebujete ustrezna oblačila in primerno obutev.

Malica
Občina Domžale bo preko krajevnih skupnosti zagotovila malico na podlagi sporočenega oziroma predvidenega števila sodelujočih. Podatke sporočite na elektronski naslov janez.bizjak@domzale.si.

Vaša pomoč pri prevozu odpadkov
Za prevoz odpadkov od divjih odlagališč do zbirnih točk oziroma centrov bomo potrebovali pomoč v obliki avtomobilskih prikolic, traktorjev in drugih prevoznih sredstev. V kolikor nam lahko pri tem pomagate, vas naprošamo, da pokličete lokalnega organizatorja oziroma pridete s prevoznim sredstvom na zbirno mesto. JKP Prodnik d.o.o. bo na dogovorjenih mestih poskrbel za postavitev kontejnerjev in odvoz zbranih odpadkov. Cilj akcije je, da čim več odpadkov zberemo ločeno, zato je že na samem divjem odlagališču v čim večji meri potrebno ločevati odpadke (ločevali bomo predvsem embalažo). Le tako bo preostali del odpadkov, odložen na deponiji, čim manjši. To pomeni tudi manjše stroške. Zaradi lažjega prevoza in zagotavljanja večje čistoče na zbirni točki, se bo vse manjše odpadke zbiralo v barvne plastične vrečke.

Odpadke se ločuje po sledečem sistemu:

Rumena vrečka – Prazna in čista – ne blatna embalaža (plastenke, plastična embalaža, tetrapaki, pločevinke, plastične vrečke…). V to vrečko ne spadajo trda plastika, vedra, polomljene igrače, vrtno pohištvo in drugi pokvarjeni izdelki.

Črna vrečka – vsi ostali odpadki, ki jih ni mogoče zbrati ločeno oz. so preveč umazani (tkanine, stiropor, keramika, kasete, CD-ji, avtomobilsko steklo, plenice…).

Nevarnih odpadkov, kot so azbestne plošče (salonitke), igle, sodi z nedoločljivo vsebino, industrijski nevarni odpadki, kemikalije, bojna in eksplozivna sredstva,… ne pobirajte in ne premeščajte. S pobiranjem ali premeščanjem lahko škodujete sebi in okolju! Lokacijo in količino vseh nevarnih odpadkov bomo popisali in sporočili pristojnim inšpekcijskim službam.

Odvoz in predelava odpadkov
Vrečke z odpadki se bo po koncu čiščenja naložilo na prevozna sredstva. V primeru, da to zaradi količine logistično ne bo mogoče, se bo v izogib temu, da bi nepooblaščene osebe brskale po smeteh in jih odnašale, najprej odpeljalo ločene in večje odpadke kot so kovine, bela tehnika ipd. Prosimo vas, da pomagate voznikom pri nakladanju in razkladanju odpadkov iz prevoznih sredstev in pri njihovem razvrščanju. Če je mogoče, ostanite še po koncu akcije in poskrbite, da se bo odpeljalo čim več zbranih odpadkov. Cilj je, da čim večjo količino odpadkov še isti dan odpeljemo na ustrezne zbirne točke oziroma v za to namenjene centre. Za odvoz odpadkov z zbirnih točk za odpadke na urejena odlagališča in reciklažne centre bo poskrbel JKP Prodnik d.o.o.

Zaključek akcije
Zaključek akcije bo predvidoma ob 14. uri, lahko tudi prej, če boste dogovorjeno območje očistili pred koncem akcije. Po zaključku akcije preglejte stanje na divjem odlagališču in preverite, če so prisotni vsi udeleženci. Naprošamo vas, da fotografirate odlagališče, kup nabranih odpadkov in udeležence pred čistilno akcijo in po njej.

Varnost in splošni pogoji
Udeležba na akciji je na lastno odgovornost. Organizatorji ne prevzemajo odgovornosti za morebitne poškodbe in nesreče pri akciji. Pred začetkom čiščenja pri vodji zbirnega mesta oziroma odlagališča pridobite ustrezna navodila glede morebitnih posebnosti divjega odlagališča, navodila za ločevanje odpadkov ter navodila kaj storiti, če gre kaj narobe.

Zbirna mesta

KS DOB
Odgovorna oseba: Jurij Milanovič
Kontakt: ksdob.ksdob@gmail.com, 041 625 796

GASILSKI DOM DOB, odgovorna oseba na zbirnem mestu: Luka Pušnik, kontakt: lbfpusnik@gmail.com, 051 346 269 in Rogelj Jure 041 392 589.

ČEŠENIK – PRI GRADU
Odgovorna oseba na zbirnem mestu: Aleš Marinček
Kontakt: marincek.ales@gmail.com, 040 160 666

GASILSKI DOM ŽEJE
Odgovorna oseba na zbirnem mestu: Janko Cencelj, 041 603 046

TURNŠE – PIKNIK PROSTOR
Odgovorna oseba na zbirnem mestu: Janez Orehek, 041 606 367

LAZE-AVTOBUSNA POSTAJA
Odgovorna oseba na zbirnem mestu: Janko Cencelj, 041 603 046

SV. TROJICA
Odgovorna oseba na zbirnem mestu: Rok Ravnikar, 040 308 227

KS DRAGOMELJ PŠATA
Odgovorna oseba: Jože Rožman
Kontakt: jozerozman22@gmail.com, 041 617 395

GASILSKI DOM PŠATA – DRAGOMELJ
Odgovorna oseba na zbirnem mestu: Drago Hafner
Kontakt: hafner.hafner@gmail.com, 041 644 744

BIŠČE-PARKIRIŠČE ZA KAMIONE STARIN
Odgovorna oseba na zbirnem mestu: Marko Frece
Kontakt:marko.frece@siol.net, 041 448 855

MALA LOKA, BLIZU SAMOSTANA
Odgovorna oseba na zbirnem mestu: Janez Kokalj
Kontakt: janez.kokalj@elsing.si, 041 686 451

ŠENTPAVEL PRI CERKVI
Odgovorna oseba na zbirnem mestu: Marjan Trilar
Kontakt: marjant@gmail.com

OŠ DRAGOMELJ
Odgovorna oseba na zbirnem mestu: Marjan Kopač
Kontakt: marjan.kopac47@gmail.com, 041 785 150

KS ROVA
GASILSKI DOM ROVA

Odgovorna oseba na zbirnem mestu: Albin Vodlan
Kontakt: albinvodlan@gmail.com, 041 649 764

KS IHAN
DOM KRAJANOV IHAN

Odgovorna oseba na zbirnem mestu: Janez Gregorič
Kontakt: gregoric.janez@siol.net, 031 646 819

KS SIMONA JENKA
Kontakt: ks.simona.jenka@gmail.com, 01 721 10 64

GASILSKI DOM ŠTUDA
Odgovorne osebe na zbirnem mestu: Metod Loboda, Roman Kos, Janez Banko

ŠPORTNI PARK DOMŽALE PRI TEN TEN
Odgovorni osebi na zbirnem mestu: Janez Grmek, Janez Bizjak

POKOPALIŠČE DOMŽALE
Odgovorna oseba na zbirnem mestu: Veronika Banko

KS SLAVKA ŠLANDRA
Kontakt: ks.slavko.slander@siol.net, 01 721 10 64

PARKIRIŠČE VELE
Odgovorni osebi na zbirnem mestu: Pavel Pevec, Peter Žibert

PLINSKA POSTAJA OB KAMNIŠKI BISTRICI
Odgovorni osebi na zbirnem mestu: dr. France Habe, Majda Zevnik

NOVA BRV ČEZ KAMNIŠKO BISTRICO
Odgovorna oseba na zbirnem mestu: Ana Medved

SEDEŽ KINOLOŠKEGA DRUŠTVA
Odgovorna oseba na zbirnem mestu: Janez Hribar

SKK IHAN-PRI SKAKALNICI
Odgovorna oseba na zbirnem mestu: Dušan Štupar

KS VENCLJA PERKA
Kontakt: ks.venclja.perka@gmail.com, 01 721 10 64

GASILSKI DOM STOB-DEPALA VAS
Odgovorni osebi na zbirnem mestu: Ivan Tavčar, Ludvik Flerin
Kontakt: ks.slavko.slander@siol.net

DEPALA VAS – JURČEK
Odgovorni osebi na zbirnem mestu: Mitja Arnuš, Anton Dimc
Kontakt: ks.slavko.slander@siol.net

PRED KS (DOMŽALSKI DOM)
Odgovorni osebi na zbirnem mestu: Janez Ulčar, Alma Novljan
Kontakt: ks.slavko.slander@siol.net

KS KRTINA
Podrobnejše informacije o zbirnih mestih bodo objavljene na spletni strani KS Krtina.
Kontakt: ks.krtina@volja.net, Franci Rahne, 041 280 750

KS RADOMLJE

GASILSKI DOM RADOMLJE
Odgovorna oseba na zbirnem mestu: Igor Kuzmič
Kontakt: kuzmic.igor@gmail.com, 031 774 860

PARKIRIŠČE PRI VRTCU KEKEC
Odgovorna oseba na zbirnem mestu: Igor Kuzmič
Kontakt: kuzmic.igor@gmail.com

KS HOMEC NOŽICE
GASILSKI DOM HOMEC

Odgovorna oseba na zbirnem mestu: Marjeta Rode
Kontakt: marjeta.rode@siol.net, 041 876 481

KS PRESERJE
PRI TRGOVINI TUŠ (Pelechova cesta)

Odgovorna oseba na zbirnem mestu: Janez Hribar
Kontakt: janez.hribar@siol.net

KS TOMA BREJCA VIR
PRI DOMU KRAJANOV VIR
NA ŠPORTNEM IGRIŠČU VIR
NA BALINIŠČU KOLIČEVO
PRI VRTCU PALČEK

Odgovorna oseba na zbirnem mestu: Aleš Tekavc
Kontakt: tal@siol.net, 041 629 406

KS JARŠE RODICA
GASILSKI DOM JARŠE RODICA

Odgovorna oseba na zbirnem mestu: Marjan Ručigaj
Kontakt: marjan.rucigaj@gmail.com, 031 362 532

Vsa zbirna mesta še niso dokončno določena. Posodobljene informacije bodo sproti objavljali na spletni strani občine.

Avtor: Občina Domžale; Foto: Janez Ravnikar
Tagi