Arhitektura v živo: Povabilo na ogled dvorca Črnelo

V torek, 16. septembra 2014, ob 17.30 uri, bo pod vodstvom Muzeja za arhitekturo in oblikovanje iz Ljubljane, potekal ogled dvorca Črnelo. Tokratni ogled pripravljajo na pobudo Taje J. Gubenšek iz Muzejskega društva Domžale in s povabilom lastnikov dvorca. Ogled je namenjen vzpostavitvi nove pobude sodelovanja in oblikovanju konkretnih zamisli za prenovo in namembnost dvorca Črnelo.

Strokovno bosta ogled vodila umetnostna zgodovinarka dr. Nika Leben, konservatorka, ZVKDS OE Kranj, in zgodovinar dr. Miha Preinfalk, docent, višji znanstveni sodelavec ZRC SAZU, namestnik predstojnice in odgovorni urednik revije Kronika (časopis za slovensko krajevno zgodovino).

Dvorec Črnelo, kapelico in park (Turnše, severno od Doba pri Domžalah), je Občina Domžale 2006 razglasila za kulturni spomenik lokalnega pomena. Po gospodih Črnelskih, grofih Lamberških (datirana plošča Žige Lamberga, l. 1449, vhodna avla), rodbini Abfaltrer, partizanskemu požigu in nacionalizaciji, sta sedanja lastnika že več kot deset let Janez Burica in dr. Olga Burica, ki za posest in nujna vzdrževalna dela skrbita z lastnimi sredstvi. Grad bi bil potreben temeljite obnove in umestitve nove namembnosti, predvsem pa strokovne roke pri obnovi (npr. sodelovanje dobrega arhitekta, restavratorja, krajinskega arhitekta, gradbenika …). Z lastniki gradu (velja tudi za grad Krumperk) je dobro sodelovanje vzpostavilo Muzejsko društvo Domžale, ki je na pomen zapostavljene grajske dediščine večkrat tudi javno opozarjalo s strokovnimi srečanji.

Ogled je omejen na 30 oseb v skupini. Prijave se zbirajo na izobrazevanje@mao.si.

Prevoz si zagotovijo udeleženci sami.

Dostop do dvorca Črnelo: http://zemljevid.najdi.si/najdi/TURN%C5%A0E+39+1233+DOB

Avtor: Miha Ulčar; Foto: Primož Hieng; Muzejsko društvo Domžale
Komentarji uporabnikov
Tagi