Anketa: Domžale – Družbena orodja za participacijo

Vabilo k sodelovanju v anketi

Na nas je obrnila naša občanka Klara Rakovič, študentka Fakultete za upravo, ki za namen magistrske naloge izvaja raziskavo o uporabi družabnih omrežjih za participacijo občanov v procesih sprejemanja odločitev na lokalni ravni. Cilj raziskave, ki jo želi opraviti, je razumeti pričakovanja in želje po participaciji občanov Domžal preko družabnih omrežjih.

Za izpolnjevanje vprašalnika boste potrebovali le nekaj minut. Prosi vas, da ocenitev vse trditve in odgovorite na vsa vprašanja. Vaše sodelovanje je prostovoljno, vsi podani odgovori so anonimni.

Vabljeni k sodelovanju v anketi, do katere pridete na spodnji povezavi!

⇒Anketa – Domžale – Družbena orodja za participacijo⇐

 

Komentarji uporabnikov
Tagi