Občinski svet Občine Domžale na konstitutivni seji, prisega župana Tonija Dragarja

V sejni sobi Občine Domžale se je danes popoldan na konstitutivni seji sestal nov Občinski svet Občine Domžale, na kateri se je svet konstituiral s potrditvijo mandatov članov sveta in potrditvijo mandata župana.

Na konstitutivni seji, ki jo je do nastopa funkcije novega župana vodila najstarejša svetnica Marija Doroteja Grmek, so najprej ugotovili število navzočih novoizvoljenih članov sveta, nato pa je predsednica Občinske volilne komisije mag. Urška Ilić Vidergar podala poročilo Občinske volilne komisije o izidu volitev v Občinski svet Občine Domžale in volitev za župana Občine Domžale.

V nadaljevanju so svetnice in svetniki imenovali mandatno komisijo za potrditev članov sveta in ugotovitev izvolitev župana. V komisijo so bili imenovani: Joško Korošec (predsednik), Robert Hrovat in Mateja Kegel Kozlevčar (člana). Na podlagi izida volitev je mandatna komisija potrdila člane sveta, ki so bili izvoljeni na letošnjih lokalnih volitvah:

LTD – Toni Dragar – Lista za vse generacije
Toni Dragar
mag. Renata Kosec
Jožko Korošec
Andreja Pogačnik Jarc
Maksimiljan Karba
Damjana Korošec
Janez Avsec
Marjetka Kristan
Anže Korošec
Marjeta Rode

LMM – Lista Metoda Marčuna za Domžale
Metod Marčun
Mateja Kegel Kozlevčar
Matej Oražem
Elvira Rošić Ključanin
Bojan Čad
Maja Burja
Ivan Pšag

SDS – Socialdemokratska stranka
Robert Hrovat
Marija Doroteja Grmek
Tomaž Deželak
Majda Pučnik Rudl
Žiga Štiftar

SD – Socialni demokrati
Marjan Ravnikar
Kristina Hafner

LMŠ – Lista Marjana Šarca
Urška Kabaj Pleterski
mag. Branko Heferle

NSi – Nova Slovenija – Krščanski demokrati
Peregrin Stegnar
Tadeja Šuštar

Zeleni Slovenije
Gregor Horvatič

Lista Reza
Alenka Resinovič Reza

Stranka Alenke Bratušek
mag. Bojan Arh

Mandatna komisija je v nadaljevanju ugotovila izvolitev Tonija Dragarja za župana Občine Domžale. Sledila je slovesna prisega župana, ki je tako po prisegi tudi podal odstopno izjavo z mesta svetnika občinskega sveta, saj funkciji župana in svetnika nista združljivi.

Po prisegi župana so svetniki potrdili mandat svetniku Janezu Breceljniku, ki bo v svetniških klopeh nadomestil Tonija Dragarja. Prav tako so svetniki imenovali še Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja v sestavi: Andreja Pogačnik Jarc (predsednica), Robert Hrovat, Urška Kabaj Pleterski, mag. Renata Kosec in Matej Oražem (člani).

Avtor: Miha Ulčar; Foto: Miha Ulčar, Vido Repanšek

Komentarji uporabnikov
Tagi