Ob občinskem prazniku Občine Mengeš na ogledu nove Večnamenske športne dvorane Mengeš

Na rojstni dan pisatelja Janeza Trdine, 29. maja, Občina Mengeš praznuje svoj občinski praznik. Zaradi epidemioloških razmer, v katerih smo se znašli letos, so letošnji občinski praznik v Mengšu obeležili na drugačen način in sicer z ogledom Večnamenske športne dvorane Mengeš, katere gradnja prehaja v zaključno fazo. Ogleda so se udeležili župan, svetniki, člani Gradbenega odbora, projektanti, izvajalci del, častni občani in novinarji.

Vse navzoče svetnike, častne občane, člane Gradbenega odbora, projektante, izvajalce, častne občane ter novinarje je v uvodu pozdravil župan Občine Mengeš Franc Jerič, ki je spregovoril o prazniku občine Mengeš, zatem pa je predstavil gradnjo nizkoenergijske Večnamenske športne dvorane Mengeš, ki že prehaja v zaključno fazo. Na zunanjih površinah je v zaključni fazi izgradnja kanalizacije, komunalnih vodov in robičenje, na ovoju stavbe se izvajajo fasaderska in druga dela, na južni strani Osnovne šole Mengeš in Večnamenske športne dvorane Mengeš pa se je pričelo z izgradnjo športnih igrišč, tekaške steze z gumirano (tartansko) prevleko in asfaltiranih športnih igrišč (za rokomet oziroma mali nogomet in košarko). V notranjosti dvorane se izvajajo obrtniška dela, začelo pa se je tudi že z vgrajevanjem športne in druge opreme.

Po gradbišču je vse zbrane popeljal Nejc Vozelj, vodja gradnje iz podjetja SGP Graditelj Kamnik d.d. ter zbranim podal izčrpno poročilo o gradnji Športne dvorane ter okolice s športnimi igrišči. Vsi zbrani so si z zanimanjem ogledali zunanjost in notranjost nove športne dvorane. Na gradbišču so predstavniki izvajalca, nadzora in projektanta Gradbenemu odboru ter vsem navzočim predstavili poročilo o izvajanju projekta in podali nekatere predloge glede prihodnjih dejavnosti. O tem uporabi dvorane in zunanjih športnih objektov po končani gradnji in odprtju, ki naj bi se zgodilo oktobra letošnjega leta, je spregovoril tudi župan Franc Jerič. Povedal je, da dela potekajo v skladu s pričakovanji, ter da se glede na trenutne projekcije lahko sklepa, da bo investicija zaključena v okvirih predvidene finančne konstrukcije oziroma v okvirih sprejetega investicijskega programa in proračuna za leto 2020.

Nizkoenergijska večnamenska Športna dvorana Mengeš

Projekt gradnje nizkoenergijske večnamenske športne dvorane Mengeš se je pričel že leta 2009, ko sta Občina Mengeš in Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije izvedli javni natečaj za izdelavo projektne dokumentacije za gradnjo objekta nizko energijske večnamenske športne dvorane Mengeš. Izbrana je bila rešitev podjetja Studio Kragelj arhitekti d.o.o., ki predvideva gradnjo dvorane neposredno ob Osnovni šoli Mengeš, na mestu obstoječih zunanjih igrišč. S tem se bodo ohranile zelene parkovne in rekreacijske površine, zunanja igrišča in tekaška steza so prestavljeni na južno stran objekta. Glavni vhod v dvorano bo s severne strani in omogoča neposreden dostop do fiksnih tribun, z Osnovno šolo Mengeš bo povezana s podzemnim povezovalnim traktom. Dvorana bo na kletnem nivoju, v velikosti treh vadbenih površin.

Uporabljeni materiali in zunanji izgled objekta so prilagojeni prostoru, zelenim parkovnim in rekreacijskim površinam. Osnovni gradbeni material je les, tako primarnih konstrukcijskih elementov, sten in strehe. Vkopani elementi objekta so zaradi narave gradnje (vlage) iz armiranega betona, ki bo, tudi zaradi požarne varnosti, material za gradnjo fiksnega dela tribun. Zunanji izgled objekta je zaznamovala zastekljena južna stran ter obširne steklene površine na vzhodnem in zahodnem delu objekta. S steklenimi stenami objekt komunicira z zunanjim, zelenimi površinami in bo tako postal njihov sestavni del. Prehodnost in odprtost prostora se bo ohranila tudi s podzemnim povezovalnim traktom med šolo in nizkoenergijsko večnamensko Športno dvorano Mengeš.

Svetlobni tubusi omogočajo razpršeno naravno razsvetljavo

Posebnost nove večnamenske športne dvorane so svetlobni tubusi, ki preusmerjajo največjo možno količino zunanje svetlobe s strehe v notranje prostore. Svetlobni tubusi omogočajo razpršeno naravno razsvetljavo od svita do sončnega zahoda in tako zagotavljajo optimalne razmere za izvajanje športnih in drugih dejavnosti. Svetlobniki imajo vgrajena tudi LED svetila, ki bodo zagotavljala zvezen prehod osvetljenosti med dnevnim in nočnim časom.

Med gradnjo so se soočili tudi s posebnim logističnim izzivom

Se je pa izvajalec gradnje večnamenske športne dvorane v drugi polovici novembra srečal z nenavadnimi izzivi pri gradnji športnih dvoran in sicer z logističnim izzivom – kako iz Avstrije v Mengeš pripeljati in dostaviti na lokacijo več kot 37 m dolge lesene nosilce za strešno konstrukcijo dvorane. Te so iz Avstrije pripeljali s posebnim spremstvom in dovoljenjem za prehod Karavanškega predora. Seveda pa je bilo potrebno pripraviti tudi lokacijo v Mengšu, poiskati območje v bližini dvorane, kjer so jih lahko odložili ter seveda, najhitreje dostavili na gradbišče. Izvedba tega podviga je potekala tekoče in ni ogrožala drugih udeležencev v prometu. Nosilci za strešno konstrukcijo dvorane so s posebnim prevozom prepotovali več kot 100 km. Na kraju je eno 220-tonsko avtodvigalo posamične nosilce prenašalo iz parkirišča pred Kulturnim domom, čez Pšato na gradbišče, kjer je nosilec drugo 200-tonsko avtodvigalo dvignilo na streho bodoče športne dvorane.

Nepovratna sredstva za izgradnjo Športne dvorane Mengeš

Vrednost del je 4.556.937,42 EUR z DDV. Za izgradnjo Športne dvorane Mengeš so bila na razpisu Eko sklada pridobljena nepovratna sredstva v višini 844.641,50 EUR, pogodba zanje je bila podpisana 20. 12. 2018. V letu 2019 je bila Občina Mengeš uspešna tudi na razpisu Ministrstva za izobraževanje znanost in šport, kjer je  pridobila še dodatnih 488.750,00 EUR nepovratnih sredstev. Ostala sredstva je Občina Mengeš zagotovila v proračunih za leti 2019 in 2020.

Avtor: Miro Pivar; Foto, video: Miro Pivar

Tagi