Naših prvih pet let!

Pevska skupina izhaja iz domžalskih telovadnih skupin Šole zdravja. Vsak ponedeljek vadimo v različnih prostorih. Prva štiri leta smo vadili v prostorih OŠ Domžale. Zadnje leto pa so nam prijazno odstopili prostore v MGC Bistrica Domžale. Pojemo slovenske ljudske pesmi na ljudski način, pod vodstvom gospe Marike Haler.

Naš prvi nastop je bil na šesti obletnici Šole zdravja, decembra 2016, in nato smo nastopile na vsaki obletnici do zdaj (10. obletnica).

Prvi javni nastop je bil na Občinskem prazniku v Češminovem parku v aprilu 2015, na katerem smo nastopile tudi leta 2016, 2017, 2018. Redne gostje smo tudi na Slamnikarskem sejmu ob Srečanju ljudskih pevcev in pevk ter ljudskih godcev v letih 2015, 2016, 2017 in 2018. Gostujemo v MGC, prvič v letu 2015, v mesecu juliju skupno z Pevskim zborom Stane Habe in Moškim pevskim zborom Janez Cerar. Nastopile smo ob Dnevu državnosti 26.06.2016 in tud v mesecu septembru 2017, kjer smo poleg nastopa izvajale tudi telovadbo, v letu 2018 smo gostovale v MGC v mesecu aprilu, maju in septembru, ob rojstnih dnevih starostnikov. Vesele smo skupnih nastopov z otroci v vrtcih. V oktobru 2015 smo obiskale vrtec Češmin, v septembru 2016 smo bile v vrtcu Urška, marca 2016 v vrtcu Prevoje, maja 2016 in marca 2017 v vrtcu Dob, v vrtcu Ostržek 2016, v vrtcu Bistra oktobru 2016 in januar 2018. V mesecu novembru smo nastopile v vrtcu Dominik Savio 2017 ter v decembru 2018  in v vrtcu Krtek Ihan, v mesecu marcu 2018. Nastopile smo tudi v OŠ Krašnja in Blagovica, v juniju 2016 in maja 2017 in maju 2018 v OŠ Roje.

Povabili so nas v Dom starejših občanov Mengeš, kjer smo nastopile v mesecu februarju 2016 in v Domu upokojencev Domžale, v mesecu marcu 2017 in v februarju 2018. Ob kulturnih dogodkih v Slamnikarskem muzeju, februarja 2016, ob otvoritvi razstave Sitarsvo na Slovenskem. Na Viru, 08. 2. 2018, smo nastopile ob kulturnem prazniku.

Redno se udeležujemo koncertov Pevskega zbora Stane Habe, v letih 2015, 2016 in 2017. Nastopile smo tudi na Območnem srečanju odraslih pevskih zborov v Grobljah, v marcu 2016. V septembru 2016 smo nastopile na Območnem srečanju pevcev ljudskih pesmi in godcev ljudskih viž v Šmarci. V septembru 2017 smo nastopile na Območnem srečanju pevcev ljudskih pesmi in godcev ljudskih viž v Komendi. V maju 2018 smo nastopile na Srečanju ljudskih pevcev v OŠ Domžale.

V septembru 2016 smo nastopile na domžalski tržnici, zapele smo tudi na srečanju Lekovih upokojencev, v decembru 2015. Eden bolj prepoznavnih nastopov je bil na oddaji Dobro jutro RTVSLO v mesecu maju 2016.

Septembra 2017 in 2018 smo nastopile v Cankarjevem Domu, v okviru Festivala za tretje življenjsko obdobje.

Naj povzamem:

 • V vrtcih smo nastopile 16-krat
 • V osnovnih šolah 4-krat
 • V MGC Bistrica Domžale 8-krat
 • V Domu upokojencev Domžale 3-krat
 • V Domu počitka Mengeš 1-krat
 • Obletnice Šola zdravja skupine 88 Lip 6-krat
 • Občinski praznik- Srečanje Češminovem parku 3-krat
 • Slamnikarski sejem 5-krat
 • Kulturni dogodki 3-krat
 • JSKD 5-krat
 • Cankarjev dom 2-krat
 • RTVSLO – Dobro jutro 2-krat
 • Koncert ljudskih pevcev 1-krat

Večkrat zapojemo ob rojstnih dnevih naših telovadk in telovadcev v drevoredu 88 Lip ob prelepi Kamniški Bistrici.

Prostovoljske ure v petih letih:

 • Vaje 3900 ur
 • Nastopi 780 ur

Na koncu gre zahvala našim pevkam, ki z veseljem prepevajo na vajah in na številnih prireditvah, koncertih in srečanjih.

Posebna zahvala gre naši Mariki Haler, ki je bila glavni iniciator za ustanovitev skupine kot tudi strokovni in organizacijski vodja skupine. Po njeni zaslugi so bili prostori v OŠ Domžale in v MGC Bistrica brezplačni.

Marta Ružnić, vodja Pevske skupine Šole zdravja; Foto: Franc Habe

 

Tagi