Namestitev oznak visokih voda v Domžalah

Agencija Republike Slovenije (ARSO) za okolje je v sodelovanju z Zvezo geografov Slovenije, Občino Domžale in Osnovno šolo Domžale je v petek, 18. oktobra 2019, ob Kamniški Bistrici namestila 56. oznako visokih voda.

Dogodka, oznako visokih voda so namestili ob reki Kamniški Bistrici v Domžalah, v neposredni bližini Srednje šole Domžale, so se udeležili v.d. generalnega direktorja ARSO, mag. Lilijana Kozlovič, vodja Oddelka za urejanje prostora na Občini Domžale, Jure Košutnik, dr. Peter Frantar (ARSO), Jani Jeraj iz Centra za zaščito in reševanje Domžale ter učenke in učenci petega razreda Osnovne šole Domžale.

Učenci petega razreda Osnovne šole Domžale so v kulturnem programu, ki so ga pripravili s profesoricami Lauro Čepelnik, Mirjano Tušek in Natašo Grom, opozorili, da je človeško življenje odvisno od vode, da pa je ljudje tudi ogromno, ogromno porabimo.

V.D. generalnega direktorja ARSO, mag. Lilijana Kozlovič, je v svojem govoru izpostavila odgovornost za skrbno prostorsko načrtovanje, ki mora upoštevati dejstvo, da si bo voda občasno zase vzela prostor, ki ga imamo ljudje za svojega. Vodja Oddelka za urejanje prostora na Občini Domžale, Jure Košutnik je potrdil, da je potrebno prilagajanje rabe prostora naravno-geografskim značilnostim, torej tudi visokim vodam. Za poplavno varnost občina sodeluje z državnimi institucijami pri umeščanju objektov in opredeljevanju rabe prostora v občini Domžale. Dr. Peter Frantar (ARSO) je predstavil celotno akcijo postavljanja oznak visokih voda, Mag. Marjan Bat (ARSO) pa je opisal pretoke reke Kamniške Bistrice, ki segajo od 1 kubična metra na sekundo do 366 kubičnih metrov na sekundo. Jani Jeraj iz Centra za zaščito in reševanje Domžale pa je zbranim opisal delo gasilcev ob poplavah.

Na Agenciji Republike Slovenije za okolje so v zvezi z nameščanjem preprostih oznak o višinah rek na objekte povedali, da z njimi sporočamo kakšno moč in dinamiko imajo naše reke. Sodelovanje lokalne skupnosti pri nameščanju pa je lahko začetek vključevanja javnosti v proces odločanja o prihodnji rabi in urejanju prostora. Akcija poteka od leta 2014. Do sedaj so v sodelovanju z mnogimi inštitucijami in posamezniki namestili že preko 50 oznak – v povprečju skoraj vsak mesec eno.

Za namestitev tablice na stanovanjski objekt so vedno pridobili soglasje lastnika objekta. S takim dovoljenjem sami prebivalci poplavno ogroženih območij pomagajo ozaveščati in prevzemati odgovornost v odnosu do voda. Akcija ima tudi mednarodni značaj. Pri postavitvi oznak na mejnih vodotokih Muri in Sotli so sodelovali z društvi in mednarodnimi komisijami sosednjih držav ter Podonavja.

Avtor: Miha Ulčar; Foto: Miha Ulčar

Komentarji uporabnikov
Tagi