Na Upravni enoti Domžale so se pojavile daljše čakalne vrste

S strani več občanov smo bili konec prejšnjega tedna obveščeni, da so pred domžalsko občinsko stavbo v kateri domuje tudi Upravna enota Domžale, pojavljajo daljše čakalne vrste. Prav tako smo bili seznanjeni, da se za določene upravne zadeve stranke naroča več dni v naprej. Kot boste lahko prebrali v nadaljevanju je razlogov več, med drugim se je povečalo število strank, v poslovnih prostorih se zaradi preprečevanja širjenja okužbe bolezni COVID-19 naenkrat nahaja manjše število strank, prav tako nekatere upravne enote še niso odprle svojih vrat. Povečano število strank so imeli prejšnji teden tudi na Upravni enoti Kamnik.

Z zgoraj omenjenimi vprašanji smo se obrnili na načelnico Upravne enote Domžale mag. Ivico Vozelj, ki nam je v odgovorih pojasnila, da na Upravni enoti Domžale po preklicu epidemije bolezni COVID-19, t.j. od 1. 6. 2020 naročanje strank ni več potrebno, zaradi boljše in lažje organizacije dela so naročanje obdržali le na področju tujcev in področju urejanja registra kmetijskih gospodarstev (GERK).

“Je pa res, da v tem tednu beležimo enormno veliko število strank. Da je temu tako, menim, da je več razlogov, in sicer:

  • da smo v skladu z začasnimi ukrepi, ki so bili uveljavljeni z Zakonom o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljivih bolezni SARS-CoV-2, ki so veljali v času od 29.3. do 31. 5. 2020, izvajali le nujne zadeve,
  • da v tem času tudi niso tekli roki za uveljavljanje materialnih pravic, ki so se podaljšali tako, da se iztečejo osmi dan od prenehanja ukrepov, t.j. 8 .6. 2020. To pomeni, da morajo stranke, ki jim je potekla veljavnost osebnih dokumentov v zgoraj navedenem obdobju njihovo veljavnost podaljšati v osmih dneh po prenehanju ukrepov, do 8. 6. 2020,
  • poleg tega bo v letu 2020 v Republiki Sloveniji skupno potekla veljavnost kar 235.293 osebnim izkaznicam in 43.283 potnim listom.

Zanemarljivo pa tudi ni dejstvo, da vse UE še vedno niso odprla svoja vrata in se je potrebno še vedno naročati,” je o razlogih povečanja števila strank povedala mag. Ivica Vozelj.

S 1. 6. 2020 na Upravni enoti Domžale izvajajo upravne storitve v času uradnih ur:

  • v ponedeljek in torek od 8.00 do 15.00 ure,
  • v sredo od 8.00 do 12.00 ure in od 13.00 do 18.00 ure,
  • v petek od 8.00 do 13.00 ure.

Upravne overitve opravljajo ves poslovni čas, tudi ob četrtkih, ko sicer ni uradnih ur.

Je pa mag. Ivica Vozelj ob tej priložnosti opozorila, da stranke lahko listine (osebne izkaznice, potne liste, vozniška dovoljenja, prometna dovoljenja, naznanitve izgub dokumentov) in potrdila iz informatiziranih uradnih evidenc pridobijo na kateri koli upravni enoti v Republiki Sloveniji.

O razlogih, da stranke čakajo zunaj, se pravi pred upravno enoto, pa nam je mag. Ivica Vozelj dejala, da so takšen ukrep sprejeli, ker želijo v zaprtem prostoru zagotavljati varno poslovanje in minimizirati možnost širjenja okužbe bolezni COVID-19: “Znotraj naših poslovnih prostorih je tako le toliko strank, da še lahko zagotavljamo zadostno medsebojno razdaljo, ostale stranke pa čakajo zunaj in jih kontrolirano spuščamo v upravno stavbo.”

Tudi na Upravni enoti Kamnik so imeli prejšnji teden povečano število stranka. Po besedah Adrijane Planinc, svetovalke za pomoč strankam, z istimi razlogi kot na domžalski upravni enoti. Največje povečano število strank pa so zaznali minulo sredo. Prav tako je sistem spuščanja strank v poslovne prostore podoben kot v Domžalah.

Miha Ulčar; Foto: Miha Ulčar

 

Komentarji uporabnikov
Tagi