Na Pšati na kraju »zločina« poleg odpadkov pustil tudi svoj podpis?

Minulo soboto je potekala prostovoljska okoljska čistilna akcija Očistimo Domžale 2019, na kateri smo počistili ceste, ulice, sprehajalne poti, parke, divja odlagališča, brežine rek in potokov v občini Domžale. V čistilno akcijo so se tudi letos vključile krajevne skupnosti in nekatera društva, ki so določila tudi zbirna mesta za začetek akcije v svojih krajih, oblikovala delovne skupine ter poskrbela, da so udeleženci prejeli osnovne pripomočke.

Tudi letos se je čistilne akcije po vseh domžalskih krajevnih skupnostih udeležilo veliko število občanov vseh starosti, ki so poskrbeli, da je naše okolje spet čistejše, obenem pa so skupaj dokazali, da jim je mar za naše okolje in delili pomembno sporočilo o pomenu ohranjanja čistega okolja. S tovrstnimi čistilnimi akcijami prispevamo le delček k bolj čistemu okolju, zato naša skrb za okolje ne sme biti omejena zgolj na en dan v letu. Za čisto okolje bi si morali prizadevati prav vsak dan.

Da se ljudje res radi odzovejo na tovrstne akcije, nam je pritrdil tudi Roman Lazar, predsednik Krajevne skupnosti Dragomelj-Pšata, ki nam je povedal, da je v tokratni čistilni akciji na območju njihove krajevne skupnosti, kljub nekoliko slabšem vremenu, sodelovalo več kot 100 krajanov Dragomlja, Pšate, Male Loke in Bišče, pridružili pa se jim je tudi okrog 50 učencev iz OŠ Dragomelj. Skupaj so očistili celotno krajevno skupnost ter tako poskrbeli, da je narava lahko zadihala s polnimi pljuči.

V kupu odpadkov, ki jih je odvrgel v naravo, pustil svoj podpis?

Udeleženci čistilne akcije so med čiščenjem našli veliko stvari, ki ne rastejo v naravi, največje presenečenje pa so doživeli, ko so v neposredni bližini avtoceste, med poslopjem Darsa in naseljem Pšata naleteli na večji kup odpadkov, ki pa jih je tja nekdo pripeljal in odložil namerno. Iz samih odpadkov je bilo razvidno, da se je nekdo lotil pospravljanja svojega stanovanja. Namesto, da bi te odpadke oddal v času kosovnega odvoza, ki je potekal v mesecu marcu ali pa da bi jih odpeljal na Center za ravnanje odpadki Dob, se je odločil, da se jih raje na »eleganten« način znebi v naravi. Udeleženci čistilne akcije so kup odpadkov, kateri so razmetani ležali na travniku pospravili, obenem pa so jih tudi malce pregledali in glej ga zlomka med njimi našli del kuverte in kartico nekega športnega centra z navedbo imetnika kartice. Isto ime in priimek, ki smo ga zaradi varstva osebnih podatkov prekrili, se je nahajalo tudi na kuverti. Omenjen dokaz so že predali pristojni službi, ki bo sedaj preverila, če je bil imetnik kartice mogoče tisti, ki je tja pripeljal odpadke. Kljub temu, da živimo v 21. stoletju ter zelo dober in učinkovit sistem izvajanja javne službe ravnanja z odpadki, imajo nekateri posamezniki naravo še vedno za odlagališče. Kaj razmišljajo pri tem, ne vemo. Gotovo pa ne prav veliko.

Odvržen gasilni aparat

Drug primer neodgovornega ravnanja nekaterih posameznikov, pa se je pripetil dan po čistilni akciji. Naš bralec se je na nedeljsko popoldne podal na rekreacijo ob reki Kamniški Bistrici, v naselju Nožice pa je zagledal odvržen ročni gasilni aparat, ki je ležal v strugi reke. Po vsej verjetnosti je šlo za objestnost mladeži, ki je morala nekje ta aparat ukrasti. Zagotovo so ga pred tem, ko so ga odvrgli v strugo reke tudi spraznili. Končal je v naravi …

V Centru za ravnanje z odpadki v Dobu poskrbijo za ustrezno ravnanje z odpadki

Prevzem ločeno zbranih odpadkov (embalaža in biološki odpadki – v kolikor imate rjav zabojnik) ter kosovnih in nevarnih odpadkov v centru za ravnanje z odpadki je uporabnikom zaračunan v sklopu izvajanja javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki, kar pomeni, da zgoraj naštete vrste frakcij uporabniku ob dovozu v center ne bodo posebej zaračunane.

Uporabnikom, ki so vključeni v zbiranje in predelavo organskih odpadkov (torej tisti, ki imajo doma rjav zabojnik), je v centru za ravnanje z odpadki omogočeno oddajati zeleni vrtni odpad (vejevje, listje, ipd.). Prevzem teh odpadkov je strošek v sklopu izvajanja javne službe ravnanja z odpadki, ki se uporabnikom ob dovozu v center ne zaračuna.

V Center za ravnanje z odpadki lahko pripeljete tudi mešane komunalne, gradbene in druge odpadke, ki jih ustrezni predpisi ne določajo kot ločeno zbrane frakcije, vendar jih je potrebno v zbirnem centru sprejemati v okviru izvajanja javne službe. Pri tem želimo poudariti, da stroški ravnanja s temi odpadki niso vključeni v izvajanje javne službe in se uporabnikom zaračunajo ob dovozu v zbirni center, in sicer po enotnem ceniku, ki ga najdete na dnu strani.

Namen zbirnega centra je, da se zbirajo večje količine komunalnih odpadkov, ki občasno nastajajo v gospodinjstvih in ki jih ni mogoče odložiti v sistem organiziranega rednega prevoza komunalnih odpadkov. Prav tako pa v gospodinjstvih nastajajo manjše količine nevarnih odpadkov, ki imajo strupene, vnetljive ali celo eksplozivne lastnosti in bi njihovo odlaganje med preostale odpadke za okolje pomenilo nepopravljivo škodo. Več informacij najdete na povezavi tukaj.

Avtor: Miha Ulčar; Foto: KS Dragomelj-Pšata (čistilna akcija), K.B. (gasilni aparat), arhiv Domžalca (CRO Dob)

Tagi