Medgeneracijski dogodek EkoReka poskrbel za zanimiv in sproščujoč dan v naravi

Na letošnji dan mladosti je Zavod REVIVO s pomočjo HD&H, projekta AMBER, WWF in Gimnastičnega kluba Leon v okviru projekta EVREKA ob Kamniški Bistrici na Viru pri Domžalah izvedel javni medgeneracijski izobraževalni dogodek EkoReka.

Celodnevni dogodek smo pričeli ob 7:30 uri, ko smo skupaj s Šolo Zdravja izkoristili obrečni prostor Kamniške Bistrice za telovadbo in druženje. Sledila je ena izmed najpomembnejših aktivnosti za lokalno skupnost – okrogla miza na temo preteklega in prihodnjega upravljanja s Kamniško Bistrico. Razpravo, ki jo je zasnovala strokovna direktorica Zavoda Revivo dr. Polona Pengal, je spretno vodil moderator Damjan Habe, na njej pa so sodelovali mag. Renata Kosec (podžupanja Občine Domžale), dr. Urša Koce (Občinska svetnica Občine Mengeš), dr. Marjetka Levstek (CČN Domžale-Kamnik/Slovensko društvo za zaščito voda – SDZV), Martin Movern (predsednik RD Bistrica-Domžale), dr. Aleš Bizjak (Direkcija Republike Slovenije za vode – DRSV), univ. dipl. inž. kem. inž. Petra Repnik Mah (DRSV) in predstavnica evropskega projekta AMBER, Roxanne Diaz.

Teme, ki so se jih lotili, zadevajo vse prebivalce na območju porečja Kamniške Bistrice, kar je bilo razvidno tudi iz številnih komentarjev in predlogov iz občinstva. Kot rezultat okrogle mize so bili v obliki deklaracije podani prvi predlogi o skupnem upravljanju celotnega porečja Kamniške Bistrice, pobuda za vzpostavitev vodne demokracije, namere o uvajanju modernejših pristopov ipd. Deklaracija je namenjena usmerjanju in spodbujanju modernega, celostnega in vključujočega upravljanja s porečjem Kamniške Bistrice, ki bo sočasno zagotavljalo okoljske, socialne in ekonomske koristi lokalnemu prebivalstvu.

Preko celega dneva smo na številnih naravoslovnih delavnicah z Društvom Biodiva spoznavali biotsko pestrost reke in odkrivali katere ličinke žuželk živijo med rečnimi prodniki in nas v stadiju odraslih živali obletavajo med sprehodi. Slovensko odonatološko društvo je predstavilo kačje pastirje in njihove značilnosti, Društvo za opazovanje ptic pa imena in značilnosti ptic, ki jih dnevno videvamo ob Kamniški Bistrici ter o posebnostih njihovega pisanega perja. Številne obiskovalce so presenetile tudi raznolike vrste rib, ki so jih strokovnjaki Zavoda Revivo prikazovali v akvariju in ogromen ribji poligon, kjer so morali otroci, kot ribe v času gorvodnih selitev, prečkati številne antropogene in naravne ovire in lahko na lastni koži spoznali kako pomembni so funkcionalni ribji prehodi za vodne organizme.

Popoldan so otroci in mladi dobili priložnost, da skupaj z Zavodom 1-2-3 iz lego kock predstavijo obrečni prostor, ki si ga želijo – in ob njihovi reki ni manjkalo niti zelenja niti raznolikih kotičkov v strugi.

Naložbo financirata Republik Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Projekt se izvaja v okviru LAS Za mesto in vas.

Avtor: dr. Polona Pengal; Foto: Zavod REVIVO

Komentarji uporabnikov
Tagi