Manjkajoči del obvoznice v občini Mengeš v zaključni fazi

Gradnja manjkajočega dela obvoznice v Mengšu, ki se je začela pomladi letos, je že zaključena. V prihajajočih dneh sledijo formalni postopki za pridobitev uporabnega dovoljenja. Na Občini Mengeš pričakujejo, da bo le-to pridobljeno konec meseca. Sledilo bo uradno odprtje, s tem pa bo obvoznica odprta za promet. Predvidoma bo to konec oktobra oziroma v začetku novembra.

Po obisku vlade, ki je bil v maju 2015, je občina Mengeš s takratnim ministrom RS za infrastrukturo, dr. Petrom Gašperšič, začela intenzivne pogovore za izgradnjo manjkajočega dela obvoznice v občini. S tem so se pospešili postopki potrebni za gradnjo obvoznice, ki so se s samo gradnjo uresničili v začetku letu 2019 in so v mesecu oktobru v zaključni fazi. Franc Jerič, župan Občine Mengeš, je pojasnil: “Celoten postopek urejanja potrebne dokumentacije je bil zapleten in dolgotrajen. Prepričan sem, da smo bili uspešni zaradi vztrajnosti in želje, da se obvoznica čimprej zgradi, umakne tovorni in tranzitni promet z naselja ter vsem zagotovi potrebno kvaliteto bivanja.”

Kot smo že omenili v uvodu, trenutno potekajo formalni postopki za pridobitev uporabnega dovoljenja, ki naj bi bilo pridobljeno do konca tega meseca. Po odprtju, ki bo predvidoma konec meseca oktobra oziroma v začetku novembra, se bo ves tovorni in tranzitni promet preusmeril na obvoznico, cesta čez naselje Mengeš pa bo tako razbremenjena  in namenjena zgolj lokalnemu prometu.

Po pridobitvi uporabnega dovoljenja bo sledilo uradno odprtje in s tem bo mengeška obvoznica odprta za promet, predvidoma konec oktobra oziroma v začetku novembra.

Občina Mengeš je zato ob začetku gradnje že pričela s preučevanjem različnih možnosti za ureditev cestišča in okolice, s ciljem celostne preureditve osrednjega dela Mengša: “K sodelovanju so bili povabljeni tudi študentje Fakultete za arhitekturo Univerze v Ljubljani, ki bodo predstavili idejne rešitve za ureditev cestišča in okolice, ki bo posebej prijazno za pešce in kolesarje. Njihove rešitve bodo z maketami in strokovnimi razlagami predstavljene v avli Kulturnega doma Mengeš. Termin predstavitve bo določen v dogovoru z mentorjem.”

Miha Ulčar; Foto: Občina Mengeš

 

Tagi