Županovo srečanje s predstavnikoma Slovenske vojske

V ponedeljek, 21. januarja 2013, je na Uradu župana Občine Domžale potekalo srečanje s predstavnikom Slovenske vojske ter predstavnikoma Civilne zaščite Občine Domžale.

Kot je uvodoma dejal župan, Toni Dragar je Občina Domžale v lanskem letu izvedla obsežno zaščitno-reševalno vajo »Domžale 2012«, na kateri je prvič sodelovala tudi Slovenska vojska. »Ocenili smo, da je bilo sodelovanje nadvse uspešno, vzpostavili smo stike s predstavniki Slovenske vojske, poleg tega pa omogočili vojski, da svoje znanje in tehnično opremo predstavi občankam in občanom. Njihov odziv je bil zelo dober. Vsi se namreč dobro zavedamo, da bomo morali v primeru večjih naravnih nesreč za pomoč prositi tudi Slovensko vojsko«.

Peter Starc, poveljnik 10. MOTB, je predstavil delovanje Slovenske vojske in pri tem poudaril, da Slovenska vojska veliko skrb namenja tudi sodelovanju z lokalnimi skupnostmi. Na ta način se namreč lahko predstavijo širši javnosti ter jih seznanijo z nalogami, ki jih pripadniki vojske izvajajo na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.

Tudi Marko Žagar, poveljnik CZ Občine Domžale in Peter Gubanc, namestnik povelnika CZ, sta mnenja, da je sodelovanje s Slovensko vojsko pomembno, saj lahko s svojo opremo in številčnostjo pomembno prispeva pri odpravi posledic naravnih nesreč.

Avtor: Občina Domžale

Komentarji uporabnikov