Županja mag. Renata Kosec imenovala dva podžupana, Mateja Primožiča in Boruta Ernestla

Novo izvoljena županja Občine Domžale mag. Renata Kosec je za mandatno obdobje 2022 – 2026 imenovala dva podžupana, Mateja Primožiča, ki bo funkcijo opravljal poklicno, in Boruta Ernestl, ki bo funkcijo opravljal nepoklicno. Mag. Renata Kosec je pojasnila svojo odločitev: “Z zaupanjem občank in občanov vodim sedmo največjo občino v Sloveniji, občine Domžale. Skupaj s člani Liste Renate Kosec smo napovedali številne projekte in za hitrejšo realizacijo omenjenih projektov sem v petek, 9. decembra 2022, imenovala dva podžupana, Mateja Primožiča in Boruta Ernestl. Oba sta s svojim delom pričela že v mesecu decembru.”

Mag. Renata Kosec je ob imenovanju dveh podžupanov poudarila, da skladno z zaupanjem občank in občanov oblikuje novo politiko povezovanja in sodelovanja v občini. Pojasnjuje, da nov način vodenja občine, ki presega delitve, predstavlja tudi projektno sodelovanje s strankami oziroma listami: “S tem želim odgovorno pristopijo k gradnji naše skupne prihodnosti in realizacije projektov zapisanih v programu dela Domžale – občina prihodnosti. Verjamem, da lahko povezani in v sodelovanju za javno dobro, dosežemo vzajemno zaupanje tako na ravni politike kot širše v občini.”

Po njenih besedah bodo z vzajemnim zaupanjem lažje in hitreje realizirali za občino Domžale pomembne projekte: “Pri tem želim povedati, da pomembnost projekta ni povezana zgolj z višino investicije, ampak tudi s kvaliteto bivanja, ki jo realizacija prinaša občankam in občanom.”

Županja mag. Renata Kosec je pojasnila, da nov način vodenja občine, ki presega delitve, predstavlja tudi projektno sodelovanje s strankami oziroma listami.

V tem tednu si bo mag. Renata Kosec na terenu ogledala tudi največje investicije v teku in pristopila k proaktivnem dialogu s pristojnimi ministrstvi za vzpostavitev učinkovitega sodelovanja na občinskih, regijskih in državnih projektih v občini.

V januarju 2023 pa se bo srečala z novoizvoljenimi predsedniki in člani svetov krajevnih skupnosti ter se dogovorila za nov način sodelovanja z njimi.

V letu 2023 pa bo mag. Renata Kosec posebno pozornost namenila tudi vključevanju mladih v politiko, da se mladim pokaže politiko kot dobro orodje za oblikovanje javnega dobra, naše skupne prihodnosti: “Za lažje vključevanje mladih v politiko bom imenovala tudi mladega župana in mlado županjo, ki bosta lahko prisotna na vseh sestankih in sejah, pomembno vlogo pa bosta dobila tudi kot predstavnika občine na dogodkih v občini.”

Mag. Renata Kosec, županja Občine Domžale, je še poudarila, da s timskim delom hitreje dosežemo zastavljene cilje, zato bo nova naloga ekipe na občini, da vključi vse zainteresirane posameznike in skupine, da skupaj z vzajemnim zaupanjem oblikujejo Občino Domžale kot mesto v katerem radi živimo, delamo, ustvarjamo in bivamo.

Miha Ulčar; Foto: Osebni arhiv

Tagi