Župan Toni Dragar z mesta podžupanje Občine Domžale razrešil mag. Renato Kosec

Na Občini Domžale je z današnjim dnem prišlo do spremembe v vodstvu oz. županovem uradu, saj županu pri delu ne bo več pomagala dosedanja podžupanja mag. Renata Kosec, ki je to funkcijo poklicno opravljala dobrih sedem let in sicer skoraj dva mandata. Župan jo je namreč s 1. 4. 2022 razrešil z mesta podžupanje Občine Domžale.

V izjavi za javnost je župan Toni Dragar sporočil, da ima župan po zakonu pristojnost imenovanja in razrešitve podžupanov: “Z bivšo podžupanjo so se najine politične poti razšle v trenutku, ko je ustanovila svojo politično stranko in postala predsednica. Kot svetnica LTD, je bila imenovana za podžupanjo iz kvote LTD lista Tonija Dragarja. S tem ko je ustanovila svojo stranko, ne more biti podžupanja iz liste LTD lista Tonija Dragarja.”

Z nagovorom se je po prejemu sklepa o njeni razrešitvi z mesta podžupanje odzvala mag. Renata Kosec, ki je zapisala, da je bil sklep o njeni razrešitvi zelo nepričakovan, saj konkretnega razloga za to odločitev ne pozna: “Na ta način se je po mojem mnenju uspešna zgodba podžupanstva nepričakovano končala. Na to obdobje se bom spominjala z lepimi občutji, saj mi je bilo v čast in veselje 7 let opravljati to delo. Hvala vsem sodelavkam in sodelavcem, da so s svojim znanjem in delom podprli projekte, v katere sem bila vključena. Enako gre zahvala vsem v javnih zavodih, organizacijah in društvih ter hvala vsem v krajevnih skupnostih, da smo lahko skupaj realizirali projekte in s tem dokazali, da je občina Domžale mesto prijaznih ljudi. Hvala tudi medijem, tako občinskim, regionalnim kot nacionalnim, za korektno poročanje o aktivnostih občine in dogajanja v njej.”

V nadaljevanju je izpostavila, da so v času skoraj dveh njenih mandatov podžupanje Občine Domžale skupaj realizirali veliko projektov, od obnove in modernizacije vrtcev in osnovnih šol, obnove in gradnje domov krajanov, gasilskih domov in drugih objektov do projektov, ki so prinesli nove priložnosti za občanke in občanke, in projektov, ki so naši občini ponudili vsebino. “Posebno pozornost sem namenjala vsem ranljivim skupinam. Ponosna sem na fazno urejanje centra Domžal, ki se je začelo s Kolodvorsko cesto in nadaljevalo z ureditvijo ploščadi. Upam, da se bo čimprej začela tudi gradnja prizidka k Zdravstvenem domu Domžale,” je poudarila mag. Renata Kosec in dodala: “Poleg že realiziranih in začetih projektov smo za skrben in tehten razvoj področij pripravili Strategijo za mlade in Strategijo za turizem, v zaključni fazi pa je Strategija za starejše. Sprejete strategije so oziroma bodo podlage za nadaljnje in bolj usmerjene aktivnosti občine na teh področjih. Naloga politike je, da uredi pogoje za razvoj, za priložnosti, skladne z željami in pričakovanji občank in občanov.”

V nadaljevanju se je dotaknila tudi težjih izzivov, s katerimi so bili soočeni v zadnjih letih, primeri naravnih in drugih nesreč, od velikega požara na stolpnici Matije Tomca 2 v Domžalah, neurja s točo ter nenazadnje epidemijo Covid-19, kjer je delovala kot članica štaba Civilne zaščite občine Domžale, ter skupaj z ostalimi ekipami iz sistema zaščite in reševanja uspešno zaključili mnoge intervencije.

“Pri svojem delu sem večkrat pokazala, da imam posluh za posameznika, da znam poslušati in slišati skupine občank in občanov ter hkrati delati v javnem interesu, načelno slediti poštenosti in pravičnosti. Verjamem, da bom na podlagi zaupanja občank in občanov s trenutno prekinjenim delom lahko nadaljevala v naslednjem mandatu. Odločila sem se, da na lokalnih volitvah nastopim kot kandidatka za županjo skupaj s podporniki in somišljeniki. S tem namenom smo ustanovili stranko Lista Renate Kosec – lista sodelovanja in povezovanja. Hvala vsem, ki ste nas podprli pri ustanovitvi stranke, saj ste s tem podprli idejo, da potrebuje občina Domžale novo energijo in nove prioritete,” je o svojih nadaljnjih načrtih v nagovoru zapisala mag. Renata Kosec.

Dodala je, da čeprav je predsednica stranke Liste Renate Kosec, je še vedno na Listi Tonija Dragarja. Tako zakonodaja kot statuta obeh strank namreč dovoljujejo, da si v več političnih strankah, če se programi ne izključujejo. “Vsa ta leta, tudi zadnje mesece, čeprav imam ustanovljeno stranko, sem delala na podlagi pričakovanj, ki jih imajo občani,” je ob tem povedala Renata Kosec, ki bo kot občinska svetnica nadaljevala delo v domžalskem občinskem svetu, kjer ima podporo tudi nekaterih svetnikov Liste Tonija Dragarja.

Na koncu je še zapisala, da ne glede na nepričakovano razrešitev, se bo z veseljem srečala z vami na mnogih prireditvah in dogodkih, si izmenjala mnenja, pobude in predloge: “V mesecu aprilu je pred nami meni osebno zelo ljub dogodek v Češminovem parku – Spoznajmo se, praznujemo skupaj, ki bo potekal 20. aprila 2022 od 16. ure dalje. Vedno sem si namreč prizadevala, da rojstni dan Občine Domžale praznujemo vsi skupaj, drug z drugim, saj se le tako lahko spoznamo, povežemo in sodelujemo. Vsem želim lepo pomlad ter navdihujočo jesen in vam želim vse dobro!”

»Pogum je najpomembnejša človeška lastnost, saj je podlaga za vse druge vrline.«

Miha Ulčar; Foto: Arhiv domžalca

 

Komentarji uporabnikov
Tagi