Znani prejemniki priznanj Občine Domžale za leto 2022

Domžalski občinski svetniki so se v četrtek, 17. marca 2022, sestali na 21. redni seji Občinskega sveta Občine Domžale, ki smo jo v živo predvajali tudi na našem portalu. Na seji so svetniki med drugim potrdili sklep o podelitvi priznanj Občine Domžale v letu 2022, ki jim bodo podeljena na slavnosti seji ob občinskem prazniku v mesecu aprilu. Poleg zlate plakete, ki jo bo prejelo Kulturno društvo Simfonični orkester Domžale – Kamnik za 50-letno ustvarjanje na kulturnem področju, bodo podeljeni še dve srebrni plaketi, tri bronaste plakete ter pet nagrad Občine Domžale.

V mesecu aprilu praznuje Občina Domžale – v letošnjem letu še posebej visok jubilej – 70. rojstni dan. V ta namen bodo potekale številne prireditve, dogodki in srečanja, ki bodo obenem tudi priložnost, da se srečamo, družimo in prijetno poklepetamo. Ob občinskem prazniku bo potekala tudi slavnostna seja Občinskega sveta Občine Domžale, na kateri bodo podelili občinska priznanja za leto 2022.

Odlok o priznanjih Občine Domžale določa priznanja občine, ki se podeljujejo posameznikom, skupinam ali pravnim osebam za dosežke na različnih področjih dela in ustvarjanja, s katerimi pripomorejo k boljšemu, kvalitetnemu in bogatejšemu življenju občanov ter k ugledu in razvoju Občine Domžale.

Zlata plaketa Občine Domžale: Kulturno društvo Simfonični orkester Domžale – Kamnik

Za 50-letno ustvarjanje na kulturnem področju.

Srebrna plaketa Občine Domžale: Ladivoj Gorjan

Za dolgoletno uspešno delo na področju športa, posebej košarke.

 Srebrna plaketa Občine Domžale: Anton Košenina

Za prizadevno in požrtvovalno delo na kulturnem področju v Krajevni skupnosti Jarše-Rodica in občini Domžale.

Bronasta plaketa: Bela Szomi

Za njegov prispevek k promociji občine Domžale in uspehe na glasbenem področju ter področju pedagoškega dela.

Bronasta plaketa:  Nevenka Narobe

Za prizadevno dolgoletno delo v organizacijah in društvih Krajevne skupnosti Jarše-Rodica ter občini Domžale.

Bronasta plaketa:  Anton Muller

Za izjemno delo v Foto kino in video klubu Mavrica in pri promociji občine Domžale.

Nagrada Občine Domžale: Valentina in Jože Prašnikar

Za izjemno dolgoletno požrtvovalno delo v Kulturnem društvu Miran Jarc Škocjan.

Nagrada Občine Domžale: Jožica Vidmar

Za več kot petdesetletno delo na področju skrbi za invalide v občini Domžale.

Nagrada Občine Domžale: Lions klub Domžale

Ob njihovi 25-letnici za številne dobrodelne akcije.

Nagrada Občine Domžale: Citrarska skupina Banda CITRARSKA

Za prispevek k pestrosti kulture.

Nagrada Občine Domžale: Andrej Omejc

Za uspešno delo na glasbenem področju.

Čestitke vsem prejemnikom plaket in nagrad Občine Domžale tudi s strani našega uredništva!

Miha Ulčar; Foto: arhiv domžalca

 

Komentarji uporabnikov
Tagi