Zaradi višjih stroškov dela, domžalski vrtci po novem letu nekoliko dražji

Domžalske občinske svetnice in svetniki so se v četrtek, 26. novembra 2020, sestali na 13. redni seji Občinskega sveta Občine Domžale, ki je zaradi ukrepov z zvezi s preprečevanjem širjenja epidemije Covid-19 potekala v telovadnici POŠ Ihan. Tokratna seja je bila kar obsežna, saj je bilo na dnevnem redu enajst točk, med drugim so svetnice in svetniki obravnavali in sprejeli tudi spremembo cen programov javnih vrtcev v občini Domžale, čemur je botrovalo povišanje stroškov dela. Večino dodatnih sredstev na letni ravni v višini cca. 221.863 evrov bo zagotovila Občina Domžale iz proračunskih sredstev, 17.378 evrov bo zagotovila država, 116.929 evrov pa bodo na letni ravni plačali starši, kar predstavlja delež plačil staršev, ki v povprečju znaša 31,96%. Tako bodo s prvim januarjem 2021 starši za otroka v I. starostnem obdobju mesečno plačevali 6,89 evrov več, za otroka v II. starostnem obdobju, kombiniranem oddelku in oddelku otrok starih 3-4 leta pa bodo starši mesečno plačevali 5,9 evrov več.

V tem prispevku bomo bolj podrobno predstavili spremembo cen programov javnih vrtcev v občini Domžale ter razloge, ki so pripeljali do povišanja cen. Predloge spremembe cen programov vrtcev sta pripravila oba javna domžalska vrtca in sicer že marca letos. Ker je v tistem obdobju nastopila epidemija, je po zaprtju vrtcev prišlo do velikih neznank. Po celem letu je po besedah ravnateljice Vrtca Urša Martine Pančur in ravnateljice Vrtca Domžale Jane Julijane Pirman razvidno, da so se najbolj povišali stroški dela, na kar ni možno vplivati, saj to področje urejata delovnopravna zakonodaja in kolektivna pogodba v vzgoji in izobraževanju, v manjši meri pa tudi materialni stroški in stroški živil.

Trenutno veljavne cene programov veljajo od 9.4.2019 dalje. Bistvene spremembe elementov cene v obdobju od 9.4.2020 dalje, ki v veljavni ceni še niso bile upoštevane, so se nanašale predvsem na: višje stroške dela: s 1.9.2020 povišanje plače za tretji plačni razred posameznih skupin zaposlenih na delovnih mestih v vzgoji, izobraževanju (pomočniki ravnatelja vrtca, vzgojitelji, svetovalni delavci), o dvig minimalne plače s 1.1.2020, ponovno izplačevanje redne delovne uspešnosti od 1.7.2020 dalje (v višini 2% sredstev osnovnih plač) ter višji stroški materiala in storitev (predvsem višji stroški potrošnega materiala), višji stroški živil (splošni dvig stroškov živil, dvig porabe lokalne hrane, višji delež ekoloških živil).

Cena programa vsebuje stroške vzgoje, varstva in prehrane otroka v vrtcu, ki jih sestavljajo: stroški dela zaposlenih v vrtcu, ki se ugotavljajo v skladu z zakonom, normativi in standardi ter kolektivno pogodbo, stroški materiala in storitev, potrebnih za izvajanje programa in stroški živil. Ker je Občina Domžale ustanoviteljica obeh javnih vrtcev, lahko sprejme sklep, v katerem določi enotno ceno za enake programe, ki veljajo za vse vrtce, kot osnova za plačilo staršev in plačilo razlike med ceno programa in plačilo staršev, ki jo krije občina. Občina Domžale za programe javnih vrtcev iz proračuna letno zagotavlja blizu 6 milijonov evrov.

Občinski svet Občine Domžale je na 13. seji sprejel spremembo cen programov vrtcev, ki izvajajo javno službo, mesečno na otroka:

  • za otroke I. starostnega obdobja je cena programa 531,14 EUR,
  • za otroke II. starostnega obdobja, kombinirani oddelek in oddelek otrok starih 3-4 leta je cena programa 385,48 EUR,
  • stroški živil v ceni programa znašajo 36,00 EUR.

Je pa sprejem tega sklepa predstavljal dodatno potrebna proračunska sredstva, ki so ocenjena v letni višini na cca. 221.863 evrov. Glede na delež plačil staršev, ki v povprečju znaša 31,96% (28,37% za 1. starostno skupino in 35,56% za II. starostno skupino), bodo starši povprečno mesečno plačevali 6,89 evrov več za otroka v I. starostnem obdobju ter 5,9 evrov mesečno več za otroka vključenega v oddelek II. starostnega obdobja, kombinirani oddelek oziroma oddelek otrok starih 3-4 leta.

Glede na to, da se program vrtca financira iz sredstev občinskega proračuna, sredstev staršev ter državnih sredstev, sprejem predlaganega sklepa predstavlja na letni ravni naslednjo dodatno višino sredstev: občinska sredstva: 221.863 evrov letno dodatnih sredstev, sredstva, ki jih financirajo starši otrok: 116.929 evrov dodatnih sredstev, državna sredstva: 17.378 evrov dodatnih sredstev, kar skupaj predstavlja 356.170 evrov dodatnih sredstev.

Avtor: Miha Ulčar; Foto: Vido Repanšek

 

Tagi