Zaradi večje varnosti pešcev bodo na regionalni cesti Domžale-Trzin postavili semafor

Prehod za pešce preko regionalne ceste Domžale-Trzin s Prešernove oziroma Obrtniške ulice v Domžalah, bodo v tednu dni opremili s samopostrežnim semaforjem in s tem povečali prometno varnost pešcev na tem odseku.

Danes je Občina Domžale pričela z urejanjem prehoda za pešce preko regionalne ceste Domžale – Trzin s Prešernove oziroma Obrtniške ulice. Prehodu bo po novem dodan semafor.  Praksa na tem odseku je namreč takšna, da večina voznikov pogosto ne upošteva prednosti pešcev pri prečkanju te ceste. S semaforizacijo pa bo zagotovljena pešcem prednost pri prečkanju vozišča, s tem pa tudi potrebna prometna varnost, ker bo promet na regionalni cesti v času prečkanja pešcev zaustavljen.

Na Občini Domžale so nam povedali, da bo semaforska naprava na peš prehodu delovala samopostrežno. To pomeni, da bo na glavni prometni smeri za vozila stalno gorela zelena luč, medtem ko se bo pešcem zelena luč prižgala le na najavo. Takšno najavo bodo sprožili sami z uporabo tipk za pešce Ta1 in Ta2. V vsakem navideznem ciklusu se bo upošteval le prvi pritisk na tipko (Ta1 ali/in Ta2). Vsak naslednji pritisk do pričetka rdeče luči za pešce, se ignorira. S tem bo preprečeno prepogosto pritiskanje tipk za pešce in zaustavljanje prometa vozil na glavni prometni smeri. Če ne bo zahtev za prečkanje s strani pešcev, bo na glavni prometni smeri stalno gorela zelena luč za vozila.

Zaradi prometne varnosti bo semaforska naprava delovala neprekinjeno 24 ur dnevno. Glede na izbrani način delovanja (samopostrežno delovanje), bo zagotovljena varnost in pretočnost prometa tudi v času zmanjšanih obremenitev, so še dejali na Občini Domžale.

Kot smo lahko videli na terenu, bo izvajalec del poleg postavitve semaforja, preuredil tudi pločnike, za lažje prečkanje prehoda oseb na invalidskih vozičkih. Prav tako bodo postavili tudi dodatno razsvetljavo. S postavitvijo semaforja se bodo realizirale pobude nekaterih okoliških občanov in Krajevne skupnosti Venclja Perka, po ureditvi tega prehoda in zagotovitvi večje prometne varnosti.

Avtor: Miha Ulčar; Foto: Miha Ulčar
Komentarji uporabnikov
Tagi