Z rušitvijo sten stare telovadnice Osnovne šole Mengeš se nadaljuje projekt »Preureditev Osnovne šole Mengeš« s poudarkom na izgradnji nove kuhinje in jedilnice

V okviru projekta celostne ureditve Osnovne šole Mengeš bo na območju stare telovadnice potekala tudi izgradnja nove kuhinje in jedilnice, knjižnice, dodatnih učilnic in kabinetov. Skladno s kulturno varstvenimi pogoji Zavoda za varstvo kulturne dediščine, območne enote Kranj, so na območju najprej potekala arheološka izkopavanja, najprej v notranjosti, po rušitvi objekta pa se bodo izvajala še na zunanjem delu. Franc Jerič, župan občine Mengeš, je o gradnji objekta povedal: »Gradnja novega prizidka poteka skladno z načrti. Pričakujemo, da bo območje že jeseni pripravljeno za gradnjo novega objekta.«

Osnovna šola Mengeš je ob različnih širitvah in dozidavah postala ena največjih osnovnih šol v Sloveniji. V sklopu vseh dozidav so bile skrbno načrtovane nove, prepotrebne učilnice in kabineti, manj pozornosti pa je bilo namenjeno drugim prostorom, ki jih šola potrebuje za normalno delovanje, med njimi so tudi večja kuhinja in jedilnica ter večja knjižnica. V okviru celostne prenove se načrtuje tudi enoten izgled različnih vhodov v šolo s postavitvijo glavnega vhoda s kolesarnico, zunanje učilnice in druge prostore za zagotavljanje kvalitetnih pogojev za delo in učenje.

Nova, večja kuhinja in jedilnica sta bili najprej predvideni kot preureditev stare telovadnice, kar pa se je po finančnih in tehničnih ocenah različnih variant izkazalo za neracionalno. Obstoječi objekt namreč ni zadoščal osnovnim statičnim zahtevam za preureditev, zato trenutna idejna rešitev za preureditev Osnovne šole Mengeš tako najprej predvideva rušitev objekta stare telovadnice in nadaljevanje arheoloških izkopavanj na mestu, kjer je predvidena novogradnja.

Pred pričetkom rušitvenih del so skladno s kulturnovarstvenimi pogoji Zavoda za varstvo kulturne dediščine, območne enote Kranj, potekala prehodna arheološka izkopavanja v notranjosti stare telovadnice. Bogate najdbe iz različnih zgodovinskih obdobij so presenetile celo arheologe, ki so z izkopavanji v notranjosti zaključili v februarju 2022. V začetku aprila se bo začelo z rušitvijo objekta stare telovadnice, ki bodo predvidoma zaključena v prvi polovici aprila. Nato se bo nadaljevalo z arheološkimi izkopavanji na zunanjem območju stare telovadnice. Pričetek gradnje za preureditev Osnovne šole Mengeš je predviden v jeseni 2022.

Avtor: Tina Drolc, Foto: Uroš Drobež

 

Tagi