Vršilec dolžnosti direktorja Zavoda za turizem, šport in kulturo Kamnik ostaja Franci Kramar

Novoustanovljeni Svet javnega zavoda »Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik« na svoji tretji seji izmed vseh sedem pravilno oddanih vlog na razpis, ni izbral nobenega kandidata za mesto direktorja Zavoda za turizem, šport in kulturo Kamnik.

Svet javnega zavoda »Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik« je dne 5. oktobra 2020 objavil javni razpis za prosto mesto direktorja oziroma direktorice javnega zavoda Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik. Do sedaj je delo vršilca dolžnosti opravljal Franci Kramar, ki pa mu je s 1. decembrom 2020 poteklo vd-ejevstvo.

Po predstavitvi kandidatov so bili člani Sveta Zavoda pri svoji odločitvi soglasni in za novega direktorja javnega zavoda niso imenovali nobenega od kandidatov. V januarju 2021 se bodo odločili kdaj bo razpisan nov razpis in pod kakšnimi pogoji bodo izbirali novega direktorja. Do takrat vršilec dolžnosti direktorja Zavoda za turizem, šport in kulturo Kamnik ostaja Franci Kramar, ki je že bil potrjen tudi s strani Občinskega sveta za dobo največ šestih mesecev oziroma do izbora novega direktorja.

Miha Ulčar; Foto: Arhiv ZTŠKK

 

Tagi