Več kot 120 otrok bo 1. marca 2013 prvič stopilo v razširjen vrtec Krtek v Ihanu

Na današnji novinarski konferenci Občine Domžale so župan Toni Dragar, podžupan mag. Lovro Lončar in podžupanja Andreja Pogačnik Jarc,  predstavili najaktualnejšo dogajanje v občini Domžale. Poleg zadnje seje Občinskega sveta, so predstavili tudi tekoče investicije v občini Domžale, ki so v zaključni fazi. Ena izmed velikih investicij, ki je v zaključni fazi, je širitev vrtca Krtek in Podružične šole v Ihanu. Tako bo 1. marca 2013, 120 otrok prvič stopilo v razširjen vrtec Krtek.

V novih razširjenih prostorih vrtca in Podružične šole v Ihanu, so v nadstropju urejene štiri igralnice, hodnik z garderobami za otroke, prostor za dejavnost otrok, knjižni prostor, ena šolska učilnica, sanitarije za šolski prostor in garderobe za šolski prostor.

Pritličje pa obsega pet igralnic, en večnamenski prostor, hodnik z garderobami, sanitarije za otroke, prostor za individualno delo z otroki, skupne hodnike, kabinete, shrambe, garderobo za zaposlene, pralnico, prostor za čistila in razdelilno kuhinjo. Vsaka igralnica in učilnica ima tudi pripadajočo zunanjo teraso. Poleg tega so v nove prostore dodani trije novi vhodi z vetrolovi.

Zunanje površine so predvidene na jugo-vzhodni strani v atriju, ki ga objema novi prizidek in povezovalni hodnik do telovadnice.

V prizidku vrtca Krtek, bo  skupaj devet oddelkov. Z novo pridobitvijo, pa se bo v občini sedaj tudi zmanjšalo število čakajočih otrok v vrtec. Da pa bo številka čakajočih otrok na vrtec še manjša, je občina Domžale jeseni pričela z rekonstrukcijo in širitvijo vrtca Palček na Viru, ki bo svoja vrata novim malčkom odprl predvidoma letos septembra.

Avtor: Miha Ulčar; Foto vrtec: Občina Domžale; Foto novinarska: Miha Ulčar
Komentarji uporabnikov