V ŽIVO: 5. redna seja Občinskega sveta Občine Domžale

Domžalske občinske svetnice in svetniki se bodo danes v četrtek, 20. aprila 2023, sestali na 5. redni seji Občinskega sveta Občine Domžale, na kateri bodo obravnavali osem točk dnevnega reda, med drugim bodo po skrajšanem postopku obravnavali in sprejeli Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Domžale za leto 2022, obravnavali in sprejeli pa bodo tudi spremembo cen programov vrtcev, ki opravljajo javno službo. Sejo, ki jo bo vodila županja mag. Renata Kosec, si lahko v neposrednem prenosu v živo ogledate na našem portalu.

Po ugotovljeni začetni navzočnosti in sprejemu zapisnika 4. redne seje z dne, 16. 3. 2023, bodo svetnice in svetniki obravnavali naslednje točke dnevnega reda:

  1. Volitve in imenovanja
  • Imenovanje predstavnika zainteresirane javnosti v Svet javnega zavoda »Center za mlade« Domžale
  • Imenovanje predstavnika Občine Domžale v »Svet lokalnih skupnosti Centra za socialno dele Osrednja Slovenija – vzhod«
  • Imenovanje predstavnika Občine Domžale v Svet javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Glasbena sola Domžale
  • Imenovanje predsednika Nadzornega odbora Občine Domžale

2. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Domžale za leto 2022 – skrajšani postopek
3. Stališče Občine Domžale k seznanitvi z rezultati študije hrupa za opredelitev območij in obsega potrebnih protihrupnih ograj ob pomembnih cestah v upravljanju Direkcije RS za infrastrukturo na območju Ljubljane z okolico v občini Domžale
4. Sklep o spremembi cen programov vrtcev, ki izvajajo javno službo
5. Odlok o štipendiranju v občini Domžale – prva obravnava
6. Program dela in finančni načrt Nadzornega odbora Občine Domžale za leto 2023
7. Soglasje k oddaji v najem gostinskega prostora v domu športnih organizacij
8. Vprašanja, pobude in predlogi

Gradivo za 5. redno sejo Občinskega sveta Občine Domžale si lahko ogledate na povezavi tukaj. Sejo lahko v neposrednem prenosu v živo spremljate na našem portalu v videu zgoraj.

Miha Ulčar; Foto, video: Občina Domžale

Tagi