V ŽIVO: 24. redna seja Občinskega sveta Občine Domžale

Domžalske občinske svetnice in svetniki se bodo danes sestali na 24. redni seji Občinskega sveta Občine Domžale, na kateri bodo obravnavali devet točk dnevnega reda. Sejo, ki jo bo vodil župan Toni Dragar in bo potekala v sejni sobi Občine Domžale, si lahko od 16. ure dalje ogledate v neposrednem prenosu na našem portalu.

Po ugotovljeni začetni navzočnosti in sprejemu zapisnika 23. seje z dne 16. 6. 2022, domžalske občinske svetnike sedem točk dnevnega reda:

  1. Volitve in imenovanja
  2. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi vzgojnovarstvenega zavoda »Vrtec Urša» – skrajšani postopek
  3. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi vzgojnovarstvenega zavoda »Vrtec Domžale» – skrajšani postopek
  4. Sklep o lokacijski preveritvi za del enote urejanja prostora EUP VI-43
  5. Sklep o lokacijski prevetritvi za del enote urejanja prostora EUP VI-43 (PIRŠ)
  6. Sklep o lokacijski prevetritvi za del enote urejanja prostora EUP ML-05
  7. Sklep o lokacijski preveritvi za del enote urejanja prostora EOP-46/57
  8. Odlok o imenovanju ulice v naselju Hudo – druga obravnava
  9. Vprašanja, pobude in predlogi

Miha Ulčar; Foto: Vido Repanšek

Komentarji uporabnikov
Tagi