V ŽIVO: 15. redna seja Občinskega sveta Občine Domžale

Domžalske občinske svetnice in svetniki se bodo danes sestali na 15. redni seji Občinskega sveta Občine Domžale, na kateri bodo obravnavali štirinajst točk dnevnega reda. Sejo, ki bo potekala v telovadnici Podružnične osnovne šole Ihan, si lahko od 16. ure dalje ogledate v neposrednem prenosu na našem portalu.

Glede na širok dnevni red in pa še nekatere točke dnevnega reda, je več kot očitno, da bo danes zasedanje Občinskega sveta Občine Domžale pestro, razprava pa se zna zavleči v pozne večerne ure. Svetniki bodo po potrditvi zapisnika in dnevnega reda obravnavali točke Volitve in imenovanja, sledi obravnava poročil javnih zavodov Občine Domžale za leto 2020 in obravnava poročila o delu Zavoda za šport in rekreacijo Domžale, obravnava revizijskega poročila o opravljeni reviziji poslovanja Zavoda za šport in rekreacijo Domžale v letih 2017-2020.

V nadaljevanju bodo svetniki razpravljali in odločali o ustanovitvi novega NRP 13260 v proračunu Občine Domžale – pametna mesa in skupnosti, Odloku o zaključnem računu proračunu Občine Domžale za leto 2020 – skrajšan postopek, lokacijski prevetritvi za del enote urejanja prostora DŽ-1, ureditveni načrt za območje D21/1 Športni park – sever, Odloku o koncesiji za gospodarski javni službi obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov – druga obravnava, Odloku o imenovanju ulice v naselju Spodnje Jarše – prva obravnava, Odloku o spremembah in dopolnitvah Odloka o spremembi uličnega sistema v naselju Preserje pri Radomljah – skrajšani postopek, letnem programu športa Občine Domžale za leto 2021 in letnem izvedbenem programu kulture Občine Domžale za leto 2021.

Za konec pa sledijo še svetniška vprašanja, pobude in predlogi.

Vabljeni k spremljanju seje na našem portalu.

Miha Ulčar; Foto: Vido Repanšek; Video: Občina Domžale

Komentarji uporabnikov
Tagi