V ŽIVO: 11. redna seja Občinskega sveta Občine Domžale

Domžalske svetnice in svetniki se bodo danes, 21. decembra 2023, ob 16. uri sestali na 11. redni seji Občinskega sveta Občine Domžale, na kateri bodo obravnavali sedem točk dnevnega reda. Sejo, ki jo bo vodila županja mag. Renata Kosec, si lahko v neposrednem prenosu ogledate na našem portalu v videu zgoraj.

Dnevni red:

  1. Odlok o proračunu Občine Domžale za leto 2024 — druga obravnava — posebna brošura
  2. Odlok o proračunu Občine Domžale za leto 2025 — druga obravnava — posebna brošura
  3. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za enoto urejanja prostora DŽ-79 — druga obravnava
  4. Tehnična posodobitev Občinskega prostorskega načrta Občine Domžale
  5. Sklep o določitvi statusa grajenega javnega dobra v lasti Občine Domžale
  6. Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem občine za leti 2024 in 2025
  7. Vprašanja, pobude in predlogi

Gradivo 11. redn3 sej3 Občinskega sveta Občine Domžale si lahko ogledate na tej povezavi.

Foto, video: Občina Domžale

Tagi