V ŽIVO: 10. redna seja Občinskega sveta Občine Domžale

Domžalske svetnice in svetniki se bodo danes, 16. novembra 2023, ob 16. uri sestali na 10. redni seji Občinskega sveta Občine Domžale, na kateri bodo obravnavali osem točk dnevnega reda. Sejo, ki jo bo vodila županja mag. Renata Kosec, si lahko v neposrednem prenosu ogledate na našem portalu v videu zgoraj.

Dnevni red:

  1. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Domžale za leto2023 — skrajšani postopek
  2. Odlok o participativnem proračunu v občini Domžale — druga obravnava
  3. Cene storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja: oskrba s pitno vodo, odvajanje komunalne odpadne vode in zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov
  4. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o vrednotenju in sofinanciranju športnih in rekreativnih programov v občini Domžale — skrajšani postopek
  5. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vrednotenju športnih in rekreativnih programov v občini Domžale — hitri postopek
  6. Redna delovna uspešnost direktorjev Kulturnega doma Franca Bernika Domžale za leto 2022
  7. Delovna uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu za leto 2022
  8. Vprašanja, pobude in predlogi

Gradivo za 10. redno sejo Občinskega sveta Občine Domžale si lahko ogledate na povezavi tukaj.

Miha Ulčar; Foto, video: Občina Domžale

Tagi