V Zavrhu pri Trojanah odprli prenovljen cestni odsek

V Zavrhu pri Trojanah je Občina Lukovica obnovila dvesto petdeset metrov ceste, in sicer na odseku, kjer je bilo potrebno urediti odtoke in preplastiti cestišče. Krajani Zavrha so tako dobili prenovljeno cesto, saj je bila stara dotrajana ter potrebna ureditve in prenove.

Odprtje prenovljenega cestnega odseka v Zavrhu pri Trojanah, ki je potekalo v petek, 11. novembra 2022, so se udeležili županja Občine Lukovica mag. Olga Vrankar, predsednik Krajevne skupnosti Trojane Borut Smerkolj, Katka Bohinc, v.d. direktorja občinske uprave, Zlatko Pečar iz občinske uprave, Metka Prvinšek, krajanka Zavrha in predsednica Komisije za kmetijstvo v Občini Lukovica, predstavnik podjetja GP Hribar ter krajanke in krajani Zavrha.

V uvodu dogodka je vse zbrane pozdravila Metka Prvinšek, ki je izrazila zahvalo in zadovoljstvo krajanov vasi Zavrh, da je imela Občina Lukovica posluh za njih in prenovila tamkajšnji cestni odsek.

Zbrane je nagovorila tudi županja mag. Olga Vrankar, ki je povedala, da je tudi sama vesela te investicije, čeprav je bilo zaenkrat prenovljenih samo dvesto petdeset metrov. “Z rekonstrukcijo te ceste in pa še drugih cest, ki jih imamo v občini Lukovica čez 160 kilometrov, bomo nadaljevali tudi v prihodnosti. Kar se tiče rekonstrukcije ceste v Zavrhu, bomo z njo nadaljevali v naslednjem letu. V okviru te investicije je bil zamenjan spodnji ustroj ceste, urejeno odvodnjavanje, drenaža in zalednih vod. Izvajalec del je bilo podjetje GP Hribar, ki je dela izvedlo kvalitetno. Pobuda krajana, da bi bilo smiselno ob cesti dodati še kakšno ograjo, je na mestu, predvsem zaradi vidika večje prometne varnosti, za kar se bomo potrudili,” je dejala županja. V nadaljevanju je povedala, da v času njenega županovanja ni pozabila na vzhodni del občine, saj so v tem času obnovili več cestnih odsekov, s tem pa bodo nadaljevali tudi v prihodnosti. Na koncu se je županja zahvalila projektantu, nadzorniku in izvajalcu del, za uspešno opravljeno delo ter zaželela, da bi cesta dobro in varno služila svojemu namenu.

Prenovljen cestni odsek sta s prerezom traku v uradno uporabo predala županja mag. Olga Vrankar in predsednik KS Trojane Borut Smerkolj.

Avtor: Miro Pivar; Foto, video: Miro Pivar

Komentarji uporabnikov
Tagi