V teku sanacija najbolj prizadetih območij v občini Domžale

Občina Domžale in Štab Civilne zaščite Občine Domžale sta aktivno pristopila k sanaciji na območjih občine Domžale, ki so jih močno deževje in poplave najbolj prizadele ter stopila v kontakt s pristojnimi državnimi službami in koncesionarji.

Županja Občine Domžale, mag. Renata Kosec, je skupaj s Štabom Civilne zaščite Občine Domžale spremljala aktualno stanje v občini: »Iz Štaba Civilne zaščite Občine Domžale smo vodili urgentno komunikacijo s pristojnimi službami na državni ravni, predvsem z Upravo Republike Slovenije za zaščito in reševanje, Direkcijo za infrastrukturo ter Direkcijo za vode, od katerih smo potrebovali nadaljnja navodila, saj je večina prizadetih območij v pristojnosti države in je potrebno za vsako aktivnost pridobiti dovoljenje oziroma navodila za postopanje. S pristojnimi državnimi službami in koncesionarji imamo vzpostavljeno odlično sodelovanje, saj so se vsi hitro odzvali na naše pozive.«

Županja si je ogledala breg v Biščah ob Kamniški Bistrici.

Trenutno se sanacijska dela aktivneje odvijajo na štirih lokacijah znotraj občine Domžale

V naselju Nožice poteka urejanje nasipa, s katerim se bo Kamniško Bistrico vrnilo nazaj v strugo. Podžupan Občine Domžale, Borut Ernestl, si je ogledal aktualno stanje na terenu: »Štab Civilne zaščite Občine Domžale skupaj z Direkcijo za vode zagotavlja skale, s katerimi bomo uredili nasip in preprečili nadaljnje širjenje Kamniške Bistrice izven svoje struge, s tem pa zaščitili tamkajšnja gospodinjstva pred ponovnim vdorom vode.« Na lokaciji Nožic poteka tudi pregled kanalizacijskega kolektorja Domžale–Kamnik.

V Nožicah je Kamniška Bistrica vzpostavila novo strugo.

Posledice poplav so močneje občutili tudi prebivalci naselja Bišče na južnem delu občine Domžale, kjer Kamniška Bistrica spodjeda breg, kar predstavlja neposredno nevarnost za tamkajšnje prebivalce. Poveljnik Civilne zaščite Občine Domžale, Marko Žagar je povedal: »Pristopili smo k reševanju spodjedanja brega Kamniške Bistrice v naselju Bišče, ki je predstavljalo neposredno nevarnost za tamkajšnje prebivalce. Ministrstvo za obrambo, Slovenska vojska in Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje so na poziv in prošnjo Občine Domžale in Štaba Civilne zaščite Občine Domžale zagotovili španski helikopter Boeing Chinook za pomoč pri postavljanju bariere na reki, ki bi preprečila nadaljnje spodjedanje brega. Po najboljših močeh smo se trudili, da bi načrtovana akcija uspela, a je bila zaradi prevelike bližine naselja žal prekinjena. Vseeno smo na omenjeni lokaciji s pomočjo Civilne zaščite Občine Domžale, lokalnih prostovoljnih gasilskih društev in podjetja HNG d.o.o. oblikovali novo rešitev in že pristopili k delom za vrnitev reke v obstoječo strugo.«

Za pomoč pri postavljanju bariere na reki, ki bi preprečila nadaljnje spodjedanje brega, je država zagotovila španski helikopter Boeing Chinook.

Aktivnosti potekajo tudi na mostu pri Lidlu, kjer je podjetje GGD d.d. pristopilo k čiščenju in odstranjevanju naplavin iz Kamniške Bistrice. Za most, kjer trenutno velja zapora za ves promet, s strani Občine Domžale s pristojnimi institucijami tečejo dogovarjanja za namestitev začasnega mostu.

Avtor: Občina Domžale; Foto: Slovenska vojska in arhiv Občine Domžale

Tagi