V Šmarci odprli osrednji park

Župan Občine Kamnik Matej Slapar je skupaj s predsednikom Krajevne skupnosti Šmarca Matjažem Šporarjem s simboličnim prerezom traku uradno odprl osrednji park v Šmarci. Nov park, ki je postal prijetna točka za druženje, srečevanje ter povezovanje, nudi ugledno prostorsko ureditev ter ima hkrati tudi socialni in izobraževalni pomen.

Odprtje nove pridobitve je v Šmarci potekala v sredo, 6. aprila 2022, dogodka so se udeležili tudi podžupana Bogdan Pogačar in Aleksander Uršič, občinski svetniki, predstavnik izvajalca del, novo pridobitev pa so pozdravile številne krajanke in krajani Krajevne skupnosti Šmarca. Za kulturni program so poskrbeli pevci Kulturnega društva Šmarca pod vodstvom Roka Rakarja, za vezno besedo, ki jo je spisala Tina Tonin, je poskrbela Katja Černelič. Posebno noto dogodku sta dodala zakonca Loboda, odeta v narodno nošo. Ob tej priložnosti je Krajevna skupnost Šmarca izdala tudi zloženko z opisom investicije.

V zaključku decembra 2020 so začeli s prvo fazo urejanja parka, kjer so se pri spomeniku izdelali armirano-betonski temelji razsvetljavnega droga s pripadajočim priključnim jaškom in uredila demontaža obstoječe svetilke. Vgradilo se je granitne kocke in betonske robnike, izdelala se je kabelska kanalizacija ter izvedlo asfaltiranje. Vrednost investicije je znašala 12.900 evrov. Dela je izvedlo Komunalno podjetje Kamnik, d. o. o., gradbeni nadzor pa je opravljen bil s strani podjetja ICRO. Občina Kamnik je leta 2021 v okviru ureditve osrednjega parka v Šmarci nadaljevala z delom, kjer so celovito prenovili območje z novimi pohodnimi površinami, prostorom za počitek in novo ozelenitvijo.

Spominski zid, umeščen v osrednji del parka, je na eni strani  opremljen z informativno izobraževalno tablo, ki ta obvodni svet zelene osi Kamniške Bistrice ponazarja z arhivskimi dokumenti in fotografijami, medtem ko so na drugi strani na spominskih ploščah poimensko predstavljeni znani Šmarčani, ki so s svojim delovanjem, ustvarjalnostjo in ugledom zaznamovali zgodovino Šmarce. Vrednost investicije je znašala 46.900 evrov. Dela je izvedlo podjetje Euronep, d. o. o. gradbeni nadzor je opravljen bil s strani podjetja ICRO, ideja za projekt je bila podana s strani predsednika Krajevne skupnosti Šmarca Matjaža Šporarja, samo zasnovo pa je pripravila krajinska arhitektka Marta Vahtar. Za ozelenitev je poskrbelo podjetje Vrton. Krajevna skupnost Šmarca je k investiciji dodala še svoja finančna sredstva.

Okoli dominantne vaške lipe na novo razporejeni polkrožni betonski elementi s tlorisnim prikazom mlinskega kolesa, skupaj s pohodnimi ploščami v obliki toka mlinščice, vse pa na minimalističen način ponazarja zgodovinsko vsebino, povezano tako z nastankom kot kasneje s samim gospodarskim razvojem kraja.

Zbrane je ob tej priložnosti pozdravil predsednik Krajevne skupnosti Šmarca Matjaž Šporar, ki je v nadaljevanju predstavil novo Šmarško pridobitev: »V imenu Krajevne skupnosti Šmarca vas vse lepo pozdravljam in izrekam dobrodošlico. Šmarca, na prvi pogled morda brez posebnih naravnih danosti, pa vendar, ko se malo zazremo okoli sebe zaznamo veliko lepega. Na jugu nam zavetje daje Homški hrib, na zahodu nas obdajajo zelena polja, katerih žitno klasje se poleti obarva zlatorumeno, na severu se oko spočije na prekrasnem kulisju kamniških planin, na vzhodu pa te planine napajajo zeleno os reke Kamniška Bistrica. Že pred nekaj leti so se naši predniki odločili, da del te vode preusmerijo v mlinski kanal skozi Šmarco. Prav tu, v neposredni bližini, se je pretakala ta bistra voda in v naš kraj sprva prinesla življenje, kasneje pa je s svojo energijo gnala vodna kolesa mlinov, žag in fužin, za njimi pa tudi tehnično že bolj sodobne turbine. Vse to pa je omogočalo uspešen razvoj kraja, predvsem obrti in podjetništva. Vse te zgodovinske elemente smo vključili v samo prenovo parka, saj smo želeli izkazati spoštovanje našim prednikom in pokazati čut do naravne dediščine. Okoli mogočne vaške lipe, ki se ponosno dviga tu nad parkom, je postavljena klop, ki je v obliki mlinskega kolesa in je namenjena za sedenje ter počivanje. Opremljena je tudi z diskretno osvetlitvijo. Tlakovana pot skozi park pa simbolizira tok vode in je sestavljena iz monumentalnih plošč različnih dimenzij. Ob poti se dvigata dva manjša zidca, ki imata na svojih stranicah odtisnjena reliefa družinskih imen lastnikov nekdanjih vodnih naprav. Spominski zid, tu za menoj, pa smo obeležili z informativno izobraževalno tablo, opremljeno s kratko zgodovino Šmarce in šmarske mlinščice s prikazom arhivskih katastrov z dodanimi lokacijami vodnih naprav. Dodatno pa smo vključili fotografije tedanjega časa fotografa Petra Nagliča. Dodan je tudi najnovejši ortofoto posnetek, ki predstavlja Šmarco z vrisanim potekom mlinščice. Nasprotna stran pa je posvečena spominu na nekdanje krajane, ki so se zapisali v zgodovino kraja ali širše, poleg pa je dodan še reliefni opis našega grba. V ta grb smo vključili vse glavne krajevne atribute. Na več mestih parka je dodana nova zasaditev, ki pa mora omogočati preglednost križišča. Verjamemo, da bo park s to preureditvijo še bolj približan vsem krajanom tudi v odnosu do spoštovanja zgodovine in identitete domačega kraja. Ker pa si vsako dobro opravljeno delo zasluži tudi zahvalo, bi se ob koncu zahvalil Občini Kamnik, županu Mateju Slaparju in podžupanu Bogdanu Pogačarju, za izdatno finančno pomoč, ostalim pristojnim službam pa za skrb, da je projekt nemoteno potekal in se uspešno zaključil. Zahvala gre vsem izvajalcem del, še posebno podjetju Žurbi, ki je opravilo glavnino del v roku in kvalitetno, ravno tako Komunalnemu podjetju Kamnik, d. o. o., ki je opravilo prvo fazo prenove parka, podjetju Vrton za izvedbo nove zasaditve, podjetju Emeršič za obrtniška dela, posebna zahvala gre krajinski arhitekti Marti Vahtar, ki je prisluhnila našim željam in zasnovala izvirno rešitev celotnega parka. Hvala tudi občinskemu svetniku Marku Šarcu, ki je za realizacijo projekta namenil veliko svojega prostega časa. Hvala lepa Kulturnemu društvu Šmarca za organizacijo današnjega kulturnega programa, članom krajevne skupnosti in gasilcem PGD Šmarca in Kaji za čudovit cvetlični aranžma.«

Župan Matej Slapar pa je ob novi pridobitvi namenil navzočim naslednje besede: »Lepo pozdravljeni v imenu Občine Kamnik, ko na lep spomladanski dan predajamo v uporabo ta lep park v Šmarci. Danes je razlog za veselje. Simbolno po dveh letih epidemije se lahko spomnimo vseh investicij, ki smo jih v Šmarci izvedli v preteklih letih. Moramo poudariti, da je bila v Šmarci urejena optika do skorajda vsake hiše, preplaščenih je bilo kar nekaj cest, celostno Livada in Habjanova. Poleg tega je bilo semaforizirano križišče tukaj pri parku, narejen je bil nov park, v letošnjem letu pa verjamem, da bomo prišli tudi do asfaltiranja Bistriške ceste in prehoda za pešce na začetku Šmarce. Nadaljujemo tudi z nadaljnjimi investicijami in vse, kar je bilo v planu Sveta Krajevne skupnosti Šmarca, bomo bolj kot ne tudi naredili. Hvala Svetu, ki je bil vedno aktiven in proaktiven ter s pobudami prihajal na Občino, da smo vse zadeve izpeljali, zato hvala predsedniku in vsem članom Sveta. Hvala pa tudi Občinskemu svetu Občine Kamnik, ki je vse te investicije v okviru proračunov tudi potrdil. Hvala izvajalcema del, podjetjema Žurbi in Komunalnemu podjetju Kamnik, in hvala podjetju Vrton. Vesel sem, da imamo v Šmarci urejen park, ki nudi ugledno prostorsko ureditev in ima hkrati tudi socialni in izobraževalni pomen. Verjamem, da je obnovljeni park že postal prijetna točka za druženje in srečevanje ter povezovanje. Iskrene čestitke krajankam in krajanom ob novi pridobitvi.«

Po govorih in kulturnem programu so s simbolnim prerezom traku predali novo pridobitev svojemu namenu.

Avtor: Miro Pivar; Foto, video: Miro Pivar

Tagi